Publicerad: 2017-08-15 10:27 | Uppdaterad: 2017-08-15 13:30

Anna Martling och Ulf Hedin, båda professorer vid MMK, har valts in i styrelsen för CIMED

CIMED, eller Centrum för innovativ medicin, har fått ändrad inriktning och styrelse från den första juli 2017. Den nya styrelsen ska ha större klinisk kompetens och CIMED ska fokusera mer på att stödja klinisk forskning än tidigare. Forskning om kroniska sjukdomar och sjukdomar med stor sjukdomsbörda ska också prioriteras.

Forskningscentrumet CIMED, vars mål är att hitta nya behandlingar av folkhälsosjukdomar, invigdes 2015 och finansieras huvudsakligen av SLL, men organiseras under KI. SLL har nu gjort en översyn av sitt stöd till CIMED och beslutat att CIMED ska få ett tydligare fokus på att stödja klinisk forskning än tidigare. Det innebär att ge stöd till dels kliniska forskningsprojekt som söks i konkurrens, dels till kliniska forskningsdeltidstjänster samt till infrastruktur som stödjer klinisk forskning.

CIMED:s styrelsemedlemmar fr om 2017-07-01

Läs mer om CIMED på webbplatsen: cimed.ki.se