Publicerad: 2014-07-02 13:23 | Uppdaterad: 2014-07-02 13:24

Anna Martling - ny professor!

Anna Martling har anställts som professor i kirurgi med inriktning mot kolorektal cancer vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi från och med den 1 augusti 2014. Anställningen som professor är förenad med befattningen som specialistkompetent läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Professor

Anna Martling

Telefon: 08-517 728 02
Enhet: Kolorektal kirurgi
E-post: Anna.Martling@ki.se