Publicerad: 2013-08-20 12:48 | Uppdaterad: 2015-01-19 10:42

Anna Martling får Svensk Kirurgisk Förenings Stora Forskarpris 2013

Svensk Kirurgisk Förenings Stora Forskarpris tilldelas varje år en ung drivande forskare inom de kirurgiska vetenskaperna med en klinisk inriktning på sin forskning. I år går priset till Anna Martling vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, KI.

Anna Martling

Motivering

Anna Martling får priset för sitt mångåriga och systematiska arbete med förbättring av behandling, struktur och omhändertagande vid rektal cancer med särskilt fokus på genusperspektiv. Hennes forskning har utmärkts av ett fruktsamt och konstruktivt samarbete mellan klinik, grundvetenskap och nationella kvalitetsregister.

Priset delades ut den 19 augusti 2013 i samband med Kirurgveckan i Uppsala.

Anna Martlings forskning finansieras av Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Bengt Ihres fond och ALF-medel.

Professor

Anna Martling

Telefon: 08-517 728 02
Enhet: Kolorektal kirurgi
E-post: Anna.Martling@ki.se

Forskargrupp: Kolorektal kirurgi