Publicerad: 2019-05-17 13:14 | Uppdaterad: 2019-05-28 15:12

Anna Martling får Axel Hirsch pris 2019

Anna Martling vid gruppen Kolorektal kirurgi tilldelas Medicine doktor Axel Hirsh pris 2019. Anna Martling är professor i kirurgi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet och överläkare och kolorektalkirurg inom Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset.

Anna Martling
Anna Martling, foto: Samuel Unéus

Motiveringen lyder 

"Professor Anna Martling tilldelas Medicine doktor Axel Hirsch pris 2019 för hennes epokgörande forskning med stora randomiserade studier för att förbättra överlevnad och livskvalitet för patienter med ändtarmscancer. Hennes resultat har fått stor betydelse både nationellt och internationellt för bättre behandling av dessa patienter."  

Priset delas ut vid installationshögtiden i Aula Medica den 17 oktober, 2019.

Priset utdelas årligen av Karolinska Institutets kommitté för forskning som "belöning för en av svensk forskare publicerad vetenskaplig skrift av högt värde". Val av pristagare sker genom nominering.