Publicerad: 2016-02-17 20:33 | Uppdaterad: 2016-02-17 21:34

Anna Marseglia ny ordförande i NVS:s doktorandråd

Den 1 december 2015 började Anna Marseglia, doktorand vid Aging Research Center (ARC), som doktorandrådets nya ordförande. Hon efterträder Muhammad Al Mustafa Ismail.

Det senaste året har rådet fokuserat mycket på att öka sin synlighet och göra doktorander och andra uppmärksamma på rådets verksamhet. Nästa steg, och de framtida målen som Anna Marseglia kommer att fokusera på, handlar bland annat om att öka doktorandernas engagemang och deltagande i rådet.

– Jag vill skapa förutsättningar för en starkare gemenskap mellan doktoranderna, och förbättra våra förutsättningar att samarbeta. Interaktion och handlingskraft är viktiga ledord. Doktorandernas behov kommer att stå i centrum både vad gäller utbildningsaspekten och den sociala aspekten av att vara forskarstuderande. Vi kommer att satsa på gemensamma aktiviteter så som en kick-off, träffar med mingel och olika intressegrupper, säger Anna Marseglia.

I januari hölls årets första möte i doktorandrådet. Nu återstår att utse en vice ordförande, samt doktorandsrådsrepresentanter vid respektive sektion som i dagsläget saknar en representant.

Läs mer om doktorandrådet

NVS:s doktorandråd på Facebook.

Doktorandrådets hemsida.