Publicerad: 2019-06-26 10:03 | Uppdaterad: 2019-06-27 10:15

Anna Lindstrand deltog vid EU-initiativet 1 + Million Genomes

I början av juni hölls möte i Bryssel om ”1+ Million Genomes” initiativet där Anna Lindstrand från gruppen Sällsynta Diagnoser var en av deltagarna.

Anna Lindstrand, MMK och Malin Eklund, VR

"1 + Million Genomes" är ett initiativ inom EU för att tillhandahålla gränsöverskridande tillgång till genomisk information. Hittills har förutom 20 EU-länder även Norge undertecknat deklarationen.

Initiativet stöds av EU-kommissionen, som arbetar nära medlemsstaterna, för att se till att det 2022 kommer att finnas en kohort på minst 1 miljon sekvenserade genom tillgängliga för forskning och precisionsmedicin inom EU. Att dela genomisk data kommer att förbättra förståelsen och förebyggandet av sjukdomar, vilket möjliggör mer personliga och riktade behandlingar särskilt för sällsynta sjukdomar, cancer och hjärnrelaterade sjukdomar.

Läs mer om initiativet på EU-kommissionens webbplats