Publicerad: 2022-07-08 11:06 | Uppdaterad: 2022-07-08 11:06

Anna Kiessling tilldelas Pedagogiska priset 2019

Anna Kiessling på Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, tilldelas priset för sina goda insatser för pedagogiskt utvecklings- och förnyelsearbete inom Karolinska Institutets utbildningar.

Portrait of Anna Kiessling
Anna Kiessling, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.

Motivering:

Anna Kiessling är docent i kardiologi och universitetslektor i medicinsk pedagogik på Institutionen för kliniska vetenskaper vid Danderyds sjukhus. Sedan 2012 är hon ledamot i Pedagogiska Akademin som excellent lärare och pedagog. Anna har en gedigen lärarerfarenhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, men även inom fort-, vidare- och patientutbildning. Hon har varit starkt drivande i kvalitetsutveckling av verksamhetsintegrerat och interprofessionellt lärande på KI, bland annat som föreståndare för CKU under flera år. Anna är nu GUA på sin institution och har en viktig roll som samordnare för rekryteringsutskottets pedagogiska bedömargrupp. I sin forskarroll har Anna Kiessling genomfört ett flertal medicinpedagogiska utvecklings- och forskningsprojekt som presenterats både nationellt och internationellt. Hon har skrivit ett stort antal internationella vetenskapliga publikationer inom området medicinsk pedagogik samt ett flertal rapporter och artiklar för en svensk läsekrets. Utöver detta har Anna Kiessling utvecklat och implementerat kvalitetssystemet för utbildning på KI. Hon leder också arbetet med KI:s sammanhållna kvalitetssystem och samordning av KI:s övergripande kvalitetsarbete inklusive UKÄ:s pågående kvalitetssäkringsgranskning. Sedan årsskiftet är hon även projektledare för ett nytt 6-årigt läkarprogram på KI.

KI:s pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå.

Pristagare utses av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå efter förslag från en särskild priskommitté där även representant från Kommittén för forskarutbildning ingår.