Publicerad: 2022-12-22 09:21 | Uppdaterad: 2022-12-22 15:20

Anna-Karin Welmer utsedd till ny ordförande i kurs- och programkommittén för forskarutbildning

Anna-Karin Welmer
Anna-Karin Welmer Foto: Ulf Sirborn

Anna-Karin Welmer har utsetts till ny ordförande i kurs- och programkommittén från den 1 januari 2023. Hon efterträder Erika Franzén på posten.

Kurs- och programkommittén är underställd Kommittén för forskarutbildning och har beslutsrätt i vissa frågor. Kurs- och programkommittén fungerar även som beredande organ i andra frågor som rör forskarutbildningskurser och -program.

Anna-Karin Welmer är docent vid avdelningen för fysioterapi och leder forskargruppen Aging and Health.

Kontakt