Publicerad: 2021-11-19 10:02 | Uppdaterad: 2021-11-19 10:05

Anna-Karin Welmer och Eric Asaba utsedda till pedagogiska ambassadörer

Porträtt av Anna-Karin Welmer och Eric Asaba
Anna-Karin Welmer och Eric Asaba, NVS. Foto: Privat samt Selma Wolofsky

Anna-Karin Welmer och Eric Asaba från NVS har utsetts till pedagogiska ambassadörer för forskarutbildningen tillsammans med ytterligare tre KI-medarbetare. Syftet med detta ett-åriga pilotprojekt är att stimulera pedagogisk utveckling inom forskarutbildningskurser.

Detta görs genom finansierad tid för pedagogiska ambassadörer samt uppstart av ett pedagogiskt nätverk inom forskarutbildning med stöd från enheten för Undervisning och Lärande (UoL).

Målsättningen med projektet är att bana väg för goda exempel, "bästa praxis", relaterad till forskarutbildningskurser, vilket kan gynna hela KI. Workshops och arbetssätt m.m., som utvecklats inom ramen för detta initiativ, kommer att fungera som inspiration och stöd för lärare inom forskarutbildning på KI och främja framtida pedagogisk utveckling genom att erfarenheter sprids.

–De pedagogiska ambassadörerna är ett nytt sätt att lyfta utbildningsfrågorna och stimulera till pedagogisk utveckling inom forskarutbildningen. Vi har under pandemin tagit ett stort kliv in i digitalisering av forskarutbildningskurser med nya arbetssätt och pedagogiska verktyg och där finns ett stort behov av vidare utveckling och stöd, säger Erika Franzén, ordförande i Kurs och programkommittén och vice ordförande i Kommittén för utbildning på forskarnivå. 

Projektet samfinansieras av kurs- och programkommittén, doktorandprogrammen och kommittén för utbildning på forskarnivå (strategi 2030).