Publicerad: 2017-02-22 09:47 | Uppdaterad: 2017-02-22 09:48

Anna Borg föreläser på SKLs skolriksdag, ”Att leda en inkluderande skola” den 25 april 2017

Att leda en inkluderande skola

Alla elever har rätt att utveckla sin fulla potential i en skola som stimulerar, utmanar och stödjer lärande. Hur kan rektor, elevhälsa och skolpersonal samarbeta för att skapa motivation och stödja alla elevers lärande? Hur kan flexibelt resursstöd och ett systematiskt arbetssätt bidra till en meningsfull skolgång?