Publicerad: 2016-02-28 14:01 | Uppdaterad: 2016-02-28 19:43

Ann Rudman ny programansvarig för PUF-V

Ann Rudman, verksam vid KI:s institution för klinisk neurovetenskap, är sedan februari i år ny programansvarig vid Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V).

– Jag ser fram emot att arbeta med programmet, med en för doktoranderna fortsatt gynnsam blandning av kurser, seminarieserier, workshops och öppna föreläsningar med hög relevans för doktoranderna under och efter doktorandtiden, säger Ann Rudman.

– Mitt fokus kommer att ligga på att systematiskt utvärdera, förbättra och uppdatera kurserna inom ett tvärvetenskapligt ramverk, samt att skapa förutsättningar för nationella och internationella samarbeten mellan forskarnätverk och forskarutbildningsprogram. PUF-V:s kurser är baserade på behov och önskemål från doktorander och forskare och jag välkomnar förslag!

Ann Rudman efterträder Lena Von Koch.

Kontakt

Projektledare

Ann Rudman

Telefon: 08-524 839 28
Enhet: Psykologi Gustavsson
E-post: Ann.Rudman@ki.se