Publicerad: 2015-05-27 09:20 | Uppdaterad: 2015-06-15 14:58

Anmälningar och utredningar kring utförda luftstrupsoperationer

Ett pågående ärende där Karolinska Institutet utreder misstänkt oredlighet i forskning har fått stor uppmärksamhet i svenska och internationella media.

Det handlar om två delar. Dels om de vetenskapliga artiklar som publicerats efter tre operationer med syntetisk luftstrupe, och som anmälts. Det är Karolinska Institutets rektor som har ansvar för att utreda misstanke om oredlighet i forskning.

Dels utreds en annan del som är kopplad till de operationer som genomförts vid Karolinska Universitetssjukhuset. Där är det Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som genomför en granskning, och Läkemedelsverket som har mottagit en anmälan som gäller eventuellt brott mot läkemedelslagen. För att få klarhet i rättsläget har Läkemedelsverket gjort en anmälan till åklagare.

Information om anmälningar och utredningar gällande tidigare utförda luftstrupsoperationer finns att läsa på KI:s internwebb.