Publicerad: 2016-03-16 02:45 | Uppdaterad: 2016-03-16 02:49

Anmälan till höstens utbildningar är öppen!

Den 15 mars öppnade anmälan till höstterminens utbildningar. Oavsett om det handlar om grundutbildning eller utbildning på avancerad nivå, program eller fristående kurser, så har NVS mycket erbjuda dig som vill studera för att skapa dig en framtida karriär där du bidrar till att förbättra människors hälsa!

Läs mer om utbildning vid NVS.

Studenter berättar

Se filmerna där studenter vid arbetsterapeutprogrammet, fysioterapiprogrammet och sjukskötersleprogrammet berättar om varför de har valt att just dessa utbildningar, och vad de tycker är så bra med programmen och karriären de leder till.

Arbetsterapeutprogrammet

Arbetsterapeuter stödjer personer med funktionsnedsättning eller aktivitetsbegränsning att leva det liv de önskar. Genom att fokusera på meningsfulla aktiviteter som mål, eller som medel främjas individens olika förmågor. Arbetsterapeuter förändrar ibland aktiviteten, introducerar alternativa strategier eller anpassar personens omgivande miljö.

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapi syftar till att påverka hälsan genom rörelse. Det handlar om människans förmåga att uppfatta, ta vara på, kontrollera och använda sin kropp på ett optimalt sätt. Som fysioterapeut arbetar du med människor i olika åldrar inom många olika verksamheter.

Sjuksköterskeprogrammet

Som sjuksköterska arbetar du med att ge människor god omvårdnad i livets alla skeden. Du har en viktig roll med ansvar för att tillgodose individers behov av vård och omsorg. Dina arbetsuppgifter kommer därför att vara skiftande beroende på vem du möter och var du väljer att arbeta.