Publicerad: 2021-09-22 09:53 | Uppdaterad: 2021-09-22 09:53

Anmäl dig nu till digital workshop om hållbar utveckling

FN:s globala mål för hållbar utveckling Agenda 2030. Foto: UN

Stockholms trio (KI, KTH och SU) och University of Tokyo välkomnar dig 27-28 september till den fjärde tvärvetenskapliga workshopen inom ramen för det strategiska partnerskapet mellan Tokyo University och Stockholms trio.