Publicerad: 2017-03-01 08:28 | Uppdaterad: 2017-03-01 08:38

Angel Cedazo-Minguez ny professor i molekylär neurogeriatrik

Angel Cedazo-Minguez, verksam vid sektionen för neurogeriatrik, anställs som professor i molekylär neurogeriatrik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, NVS. Detta från och med den 15 januari i år.