Publicerad: 2015-10-01 21:52 | Uppdaterad: 2015-10-01 23:00

Angel Cedazo-Minguez ersätter Erik Sundström i NVS:s institutionsledning

Angel Cedazo-Minguez, stf. chef vid sektionen för neurogeriatrik, tar plats i NVS:s ledningsgrupp från och med den 1 oktober 2015.

– Jag hälsar Angel Cedazo-Minguez välkommen till NVS:s institutionsledning och ser fram emot att arbeta med honom, säger NVS:s prefekt Maria Eriksdotter.

Angel Cedazo-Minguez uppdrag i ledningen är bland annat att ansvara för den bibliometriska analysen av publikationer vid NVS och föreslå strategier för att förbättra olika kvalitetsparametrar. Han kommer även att ha ett särskilt fokus på frågor som rör IT, experimentel forskning och till viss del arbetsmiljö.

Angel Cedazo-Minguez har haft uppdrag i NVS:s ledningsgrupp förut. Utöver tidigare erfarenheter, vill han bidra med en grundforskares perspektiv.

– NVS:s verksamhet är mycket heterogen och vi som arbetar här har olika behov och områden som vi vill prioritera. Grundforskningen är en viktig del av NVS som behöver representeras, samtidigt som vi behöver bygga broar mellan disciplinerna och öka integrationen.

Angel Cedazo-Minguez efterträder Erik Sundström som har utsetts till tf. FoUU-chef vid Stockholms sjukhem. Därmed blir tiden för knapp för att även hinna med att sitta kvar i NVS:s ledningsgrupp. Erik Sundström fortsätter som chef vid NVS:s sektion för neurodegeneration.

– Jag är glad att Erik Sundström fortsätter som sektionschef och önskar honom lycka till med sin nya tjänst vid Stockholms sjukhem. Samverkan med Stockholms sjukhem är viktig för NVS, och vi har redan i dag ett omfattande forsknings- och utbildningssamarbete som vi ser fram emot att utveckla vidare, säger Maria Eriksdotter.

Professor

Angel Cedazo Minguez

Telefon: 08-585 837 51
Enhet: Cedazo-Minguez
E-post: Angel.Cedazo-Minguez@ki.se