Publicerad: 2017-10-30 12:54 | Uppdaterad: 2017-10-30 15:52

Angående CEPN:s yttrande om misstänkt oredlighet i forskning

Kommentar: Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, har nu lämnat sitt yttrande till Karolinska Institutet avseende sex artiklar till vilka Paolo Macchiarini är huvudförfattare.

Karolinska Institutet begärde ett yttrande av CEPN i juni 2016 för att utreda misstanke om oredlighet i forskning. Nu ska även författarna få inkomma med yttranden innan rektor vid Karolinska Institutet fattar beslut i ärendet. Någon tidpunkt för när beslutet kan fattas går i dag inte att fastställa.