Publicerad: 2023-09-18 11:26 | Uppdaterad: 2023-09-18 11:42

Ändringar i tjänstepensionsavtalet (PA16) från 1 januari 2024

Tjänstepensionen ser olika ut beroende på när du är född. Från 1 januari 2024 ändras en del i tjänstepensionen för statligt anställda födda före 1988.

Ändringarna inom tjänstepensionsavtalet PA16 berör alla anställda som är födda före 1988 och tillhör avdelning 2 i tjänstepensionsavtalet (PA16). I korthet innebär det att du tjänar in till din tjänstepension till 69 års ålder. Reglerna för hur du kan ta ut delarna i din tjänstepension ändras också.

För anställda födda 1966 och senare kommer inte längre möjligheten att ansöka om delpension att finnas.

Du som är född efter 1988 och tillhör avdelning 1 i PA16 berörs inte av ändringarna.

Syftet med ändringarna är att harmoniera avtalsvillkoren för anställda som tillhör Avdelning 1 och Avdelning 2. Vidare information om tjänstepension på KI.

För detaljerad information om ändringarna i tjänstepensionsavtalet (PA16) hänvisas till Statens tjänstepensionsverk (SPV), som är den myndighet som administrerar statens tjänstepensioner.