Publicerad: 2022-02-22 13:14 | Uppdaterad: 2022-03-04 13:40

Ändring av nätverksuttag på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Från den 8 mars till 14 juni 2022 driftsätter Region Stockholm ett nytt system för autentisering vid nätverksanslutning på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (ej Novum). Detta påverkar KI-medarbetare som sitter i de aktuella sjukhusbyggnaderna, se tidplanen nedan.

Förändringen görs för att öka säkerheten vid nätverksanslutning på sjukhuset. När det är klart kommer det gå att koppla upp sig till vilket uttag som helst inom sjukhuset.

KI påverkas från den 8 mars

Driftsättningen görs per våning och byggnad på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Byggnader där KI-medarbetare arbetar påverkas från den 8 mars och framåt.

Påverkan under driftsättningen

  • Vid varje driftsättningstillfälle kommer all fast nätverksansluten utrustning att periodvis störas under en 3-timmar lång period. 
  • Minst en halvtimme utan fast nätverksuppkoppling under driftsättningen, samt ytterligare ett kort avbrott på ca 5 minuter när utrustningen återansluts.
  • Merparten av utrustningen, till exempel KI:s standardklienter, hanterar störningen per automatik. Däremot kan annan teknisk utrustning få problem att återansluta och då tappa nätverksanslutningen. Sker detta behöver utrustningen startas om.

Information till berörda KI-medarbetare

Berörda institutioner och avdelningar har informerats om driftsättningen. Arbetar du i någon av byggnaderna och har frågor? Kontakta din BRM på IT-avdelningen

Tidplan ändring av nätverk Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge