Publicerad: 2013-05-07 12:51 | Uppdaterad: 2014-03-05 10:26

Andreas Sigfridsson får Ingvar Carlsson Award

Tolv unga forskare, varav fem verksamma vid Karolinska Institutet, har beviljats 3 miljoner kronor vardera genom forskningsprogrammet Ingvar Carlsson Award.

Andreas Sigfridsson

Anslagen, som utses av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), ska stödja hemvändande forskare och deras forskningsverksamheter i Sverige.

Andreas Sigfridsson får anslaget för sitt forskningsprojekt "Avbildning av metabolism i det slående hjärtat".

Forskargruppsledare

Andreas Sigfridsson

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: andreas.sigfridsson@ki.se