Publicerad: 2020-06-17 11:53 | Uppdaterad: 2020-06-17 11:58

Ändrade öppettider för receptionen i Biomedicum

Under sommaren kommer receptionen i Biomedicum ha ändrade öppettider.

Under vecka 28, 29, 30, 31 och 32 är receptionen öppen mellan kl. 8:00-15:00.

Därefter återgår öppettiderna till det vanliga, kl. 7:00-16:00.

Eva Palmer

Enhetschef
08-524 870 75