Publicerad: 2014-06-09 11:19 | Uppdaterad: 2017-10-11 13:21

Ändrade CSN-regler 1 juli

Den 1 juli 2014 höjs åldersgränsen för studiemedel och det blir även möjligt att få tilläggslån för deltidsstudier.