Publicerad: 2017-02-02 15:36 | Uppdaterad: 2017-08-08 14:14

Anders Kottorp ny dekan vid Malmö högskola

Anders Kottorp, universitetslektor och forskare inom arbetsterapi vid NVS, är från om med hösten 2017 dekan och professor vid Malmö högskola, fakulteten för hälsa och samhälle.
– Det akademiska, strategiska ledarskapet ger mig energi, speciellt i ett svenskt sammanhang, säger Kottorp.

I dagsläget är han verksam vid NVS samt vid University of Illinois i Chicago sedan januari 2015. Från ett KI-perspektiv kommer den inte så mycket att ändras för Anders Kottorp, hans medarbetare och studenter i och med den nya tjänsten.

– Jag kommer fortsätta att handleda doktorander vid NVS och efter årets slut hoppas jag på att kunna stanna kvar som anknuten forskare vid NVS och KI.