Publicerad: 2020-06-02 11:24 | Uppdaterad: 2020-06-02 11:26

Anders Jahres medicinska pris till forskare vid KI

Anders Jahres stora medicinska pris till Jiri Bartek och Anders Jahres pris till yngre forskare till Niklas Björkström. Priset delas ut av Universitetet i Oslo.

Anders Jahres stora medicinska pris

Anders Jahres stora medicinska pris för 2020 på 1 miljon norska kronor delas mellan professorer Jiri Bartek, vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet och vid Cancer Fight i Köpenhamn och Jiri Lukas, Köpenhamns universitet. Bartek och Lukas får utmärkelsen för sitt banbrytande arbete med att kartlägga hur proteiner som är involverade i cellcykelreglering och DNA-reparation hjälper till att skydda det genetiska materialet och förhindra cancerutveckling. Bartek och Lukas är båda bland de mest citerade forskarna i Norden, och deras forskning har lett till nya principer inom cancerbehandling.

Pris till yngre forskare

Anders Jahres pris till yngre forskare på 400 000 norska kronor tilldelas Dr. Niklas Björkström, vid institutionen för medicin, Huddinge, för hans upptäckter av hur NK-celler utvecklas och fungerar i fysiologiska och patologiska situationer, särskilt i viral och malign leversjukdom.