Publicerad: 2021-11-04 11:14 | Uppdaterad: 2021-11-04 12:09

Anders Franco-Cereceda får förlängt prefektuppdrag vid MMK

Porträtt av Anders Franco-Cereceda
Anders Franco-Cereceda, prefekt vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Vi gratulerar professor Anders Franco-Cereceda som har fått förlängt prefektuppdrag vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Rektor Ole Petter Ottersen har beslutat att förlänga prefektuppdraget vid MMK för sittande prefekt Anders Franco-Cereceda. Den nya mandatperioden sträcker sig till och med den 31 maj 2025.

Beslutet stöds av ett enhälligt institutionsråd.