Publicerad: 2013-06-18 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-29 15:16

Andelen som jobbar efter 65 har ökat markant

Andelen som förvärvsarbetar efter 65 har ökat markant i Sverige. Det visar den parlamentariska socialförsäkringsutredningens rapport Sjukfrånvaro efter 65 års ålder.

Rapporten visar också att de som fortsatte att förvärvsarbeta efter 65 års ålder även hade en lägre sjukfrånvaro före 65 års ålder än de som inte fortsatte.

Rapporten är skriven av Staffan Marklund, Linnea Kjeldgård och Kristina Alexanderson, Sektionen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.