Publicerad: 2017-10-10 09:52 | Uppdaterad: 2024-03-21 10:06

Anatomisk karta hjälp till bättre cancerbehandling och operation

Lennart Blomqvist forskar inom avbildning av cancer. Hans avhandlingsarbete om magnetkameraundersökning vid ändtarmscancer har bidragit till ökad överlevnad och bättre livskvalitet för patienterna. Han har också varit med och utvecklat en metod för bedömning av segmentell leverfunktion med magnetkamerateknik.

Lennart Blomqvist. Foto: Stefan Zimmerman.

Med bättre kunskap om tumörens utbredning kan kirurgen operera med större precision. Lennart Blomqvists forskning handlar om hur avbildning med magnetresonanstomografi, MRT, kan bidra till bland annat detta. I sin doktorsavhandling visade han hur MRT kan användas för bättre bedömning av ändtarmscancer inför operation. Metoden är numera introducerad i vården i Sverige och flertalet andra länder, vilket tillsammans med nya tekniker för behandling bidragit till lägre dödlighet, minskad andel stomiopererade samt högre livskvalitet för patienterna.

– Syftet med mycket av vår forskning är att skapa en så bra anatomisk karta som möjligt, som vägledning till kirurgen, säger Lennart Blomqvist. Med MR kan man urskilja detaljer som inte syns med annan avbildningsteknik.

Ett annat användningsområde för MRT vid cancer är för att utvärdera hur patienten svarar på cytostatika eller strålbehandling. Det spåret har med åren blivit en allt viktigare del av Blomqvists forskning.

– Där sker mycket av utvecklingen just nu. Ju bättre vi blir på att snabbt avgöra effektiviteten hos olika behandlingar, desto bättre kan vi vägleda till de kombinationer av cytostatika och strålbehandlingar som just den här patienten behöver.

Lennart Blomqvist forskar även om möjliga användningsområden för ny hybridteknik med samtidig MR- och PET-avbildning. Han har också lett en tvärvetenskaplig grupp som utvecklat en metod för att bedöma leverfunktion med MR – ett område som sedan dess attraherat många forskargrupper. Patentet såldes 2010 till ett internationellt företag.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i skriften ”From Cell to Society 2017"

Om Lennart Blomqvist

Professor i medicinsk radiologi med inriktning mot onkologi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Lennart Blomqvist är född i Stockholm 1960. Efter läkarutbildning vid KI har han varit kliniskt verksam inom radiologin vid Karolinska sjukhuset – från 2008 som överläkare. Lennart Blomqvist disputerade vid KI 1997, blev docent 2002 och adjungerad professor 2008.

Sedan 2015 är han gästprofessor vid Umeå universitet och i juni 2016 tillträdde han som FoU-chef för bild och funktion vid Nya Karolinska Universitetssjukhuset. Lennart Blomqvist utnämndes den 1 april 2016 till professor i medicinsk radiologi med inriktning mot onkologi vid Karolinska Institutet.

Se en film