Publicerad: 2008-12-11 00:00 | Uppdaterad: 2020-07-20 15:32

Amputerade kan uppleva proteshand som sin egen

Forskare vid Karolinska Institutet och Lunds universitet har fått personer med en amputerad arm att uppfatta en gummihand som tillhörande den egna kroppen. Resultaten kan leda till att en ny typ av kännande handproteser utvecklas.

Illusionen av att ha en gummihand uppnåddes genom att stumpen efter den amputerade armen berördes utan att försökspersonen såg det, samtidigt som gummihanden, placerad fullt synlig framför personen, berördes. Detta gav upphov till en illusion av att känselintrycket från beröringen kom från gummihanden snarare än från stumpen, och en känsla av att gummihanden hörde till den egna kroppen.

Effekten bekräftades dels genom försökspersonernas beskrivningar av upplevelsen, dels genom att försökspersonerna tenderade att peka på gummihanden när de ombads att lokalisera stimuleringen. Att försökspersonerna upplevde gummihanden som sin egen styrktes också fysiologiskt, genom att de började svettas när gummihanden stacks med en nål.

Studien, som har genomförts vid Röda Korsets sjukhus i Stockholm, öppnar nya möjligheter att utveckla handproteser som upplevs som en del av den egna kroppen. Något som skulle vara till stor nytta för patienterna och som betraktas som ett viktigt mål inom den tillämpade neurovetenskapen.

– Vi ska nu undersöka möjligheten att utveckla en handprotes som kan registrera beröring och samtidigt stimulera amputationsstumpen som den är fäst vid. Om det på detta sätt går att förse en protes med känsel genom att lura hjärnan kan det vara ett viktigt steg mot bättre och mer användbara handproteser än vad som kan erbjudas idag, säger Henrik Ehrsson, en av forskarna bakom studien.

Studien ingår i EU-projektet SmartHand som administreras från Lunds universitet. SmartHandprojektet syftar till att utveckla en ny typ av tankestyrd handprotes med avancerad rörlighet och känsel. Bland övriga finansiärer finns Europeiska forskningsrådet, Vetenskapsrådet och Region Skåne.

Publikation

Upper limb amputees can be induced to experience a rubber hand as their own.
Ehrsson HH, Rosén B, Stockselius A, Ragnö C, Köhler P, Lundborg G
Brain 2008 Dec;131(Pt 12):3443-52

Kontakt

Henrik Ehrsson Professor