Publicerad: 2010-04-16 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Amning i fyra månader skyddar mot astma

[NYHET, 2010-04-16] Barn som helammas under de första fyra månaderna eller mer har minskad risk att få astma före åtta års ålder. Bröstmjölken ger också ett visst skydd mot allergier, visar en ny studie från Karolinska Institutet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Allergy & Clinical Immunology.

I studien har forskarna följt cirka 3800 barn i Stockholmsområdet, från födelsen och upp till åtta års ålder. Barnen har förutom regelbundna enkätuppföljningar gjort lungfunktionsmätning och allergitestning i form av blodprov mot vanligt förekommande allergiantikroppar. Vid åtta års ålder uppfyllde drygt sex procent av barnen studiedefinitionen för astma.

Resultaten visar att de barn som endast fått bröstmjölk i fyra månader eller mer hade en minskad risk för astma under de första åtta levnadsåren, jämfört med barn som ammats en kortare tid. Effekten var mest uttalad hos barn som insjuknade med astmasymtom under de fyra första åren. Däremot kunde inte amning minska risken för ett sent insjuknande i astma, det vill säga efter fyra års ålder.

Vid åtta års ålder sågs också en viss minskad risk för allergisk sensibilisering mot vanliga allergiantikroppar. När forskarna delade upp gruppen barn med astma vid åtta år utifrån om de hade en allergisk astma (astma i combination med positiv allergitest) eller icke allergisk astma (astma i combination med negativ allergitest) sågs en minskad risk för framför allt allergisk astma associerat med amning i minst fyra månader. Amning verkar också ha en gynnsam effekt på lungfunktionen vid åtta års ålder.

De data som använts i den publicerade artikeln kommer från den svenska så kallade BAMSE-studien.

Publikation:

Inger Kull,Erik Melen, Johan Alm, Jenny Hallberg, Magnus Svartengren, Marianne van Hage, Göran Pershagen, Magnus Wickman, Anna Bergström

Breastfeeding in relation to asthma, lung function, and sensitization in young school children

Journal of Allergy & Clinical Immunology, Corrected Proof, 15 April 2010, DOI: 10.1016/j.jaci.2010.01.051

För frågor, kontakta: