Publicerad: 2011-11-07 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-07 08:38

Ämne som stör cellers hantering av proteinavfall kan bli nytt cancerläkemedel

Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat en ny typ av cancerläkemedel som har visat sig ha goda effekter på tumörer i olika experimentella system. I en artikel som publicerats i Nature Medicine visas att den nya substansen blockerar det maskineri som cellen använder för att bryta ner defekta proteiner.

Tumörceller har ett flertal olika genetiska förändringar, som bland annat leder till förlorad kontroll av celltillväxt. En av tumörcellens "svaga punkter" är att stora mängder defekta proteiner produceras. Dessa bryts ner av proteasomerna, cellens "avfallskvarnar" för proteiner. Forskarna har identifierat en substans som kallas b-AP15 som visats sig hämma cellens förmåga att föra in proteinavfallet i proteasomerna. Detta leder till ansamling av avfall vilket i sin tur leder till att tumörcellerna dör via programmerad celldöd, apoptos. Specifikt hämmar b-AP15 de deubiquitinylerande enzymerna USP14 och UCHL5. Studien visar att b-AP15 hämmade tumörtillväxt i fem olika djurmodeller. Detta tyder på att substansen skulle kunna användas för att behandla cancer.

Substanserna som undersökts i den aktuella studien visade sig också ha förmåga att avdöda tumörceller som är motståndskraftiga mot läkemedel som används för behandling av olika cancersjukdomar idag.

– Den nyupptäckta verkningsmekanismen är mycket lovande. Jag vill dock betona att vi idag inte kan behandla patienter med våra substanser. Men vi hoppas att fortsatt arbete kommer att leda till utveckling av nya läkemedel, säger Stig Linder, professor i experimentell onkologi vid institutionen för onkologi och patologi.

Studien har gjorts av tre forskargrupper vid Karolinska Institutet i samarbete med forskare vid Uppsala universitet och Istituto Nazionale per Studio e Cura dei Tumori i Milano.