Publicerad: 2011-03-15 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-08 14:34

Amerikansk riskkapitalist donerar 2 miljoner dollar till KI

Karolinska Institutet har mottagit en donation på två miljoner dollar från den amerikanske riskkapitalisten William K. Bowes, Jr., för etablering av en fond för unga framstående forskare. De prestigefyllda amerikanska universiteten Harvard, Stanford, UC Berkeley och UCSF har sedan tidigare forskarfonder finansierade av William K. Bowes, Jr. Foundation. Karolinska Institutet har nu som första universitetet utanför USA, fått samma möjlighet.

Målet för den nybildade fonden är att stödja Karolinska Institutet i rekryteringen av unga, talangfulla forskare inom områdena basal och klinisk medicin och epidemiologi.

– Den tuffa internationella konkurrensen sätter press på alla universitet att attrahera och behålla den yppersta eliten av forskare, säger professor Harriet Wallberg-Henriksson, rektor vid Karolinska Institutet.

Tack vare William K. Bowes generösa donation tillförs Karolinska Institutet nödvändiga resurser för att ge de mest talangfulla unga forskarna vid vårt universitet en skjuts i karriären.

Ansökan till fonden kommer att ske i öppen konkurrens mellan unga forskare, såväl i Sverige som utomlands, vilka önskar bedriva sin forskning vid Karolinska Institutet. Fyra tjänster, om vardera fem år, kommer att inrättas.

– Man kan inte nog betona vikten av den här typen av frikostig och långsiktig finansiering i inledningen av en forskarkarriär, säger professor Martin Ingvar, dekanus för forskning. Genom finansieringen slipper forskaren distraheras av att jaga forskningsanslag. Den friheten är avgörande för att åstadkomma den djärva och kreativa forskning som ligger bakom alla avgörande medicinska genombrott.

Donationen från William K. Bowes, Jr. Foundation har tilldelats Karolinska Institutet via den ideella organisationen Friends of Karolinska Institutet in the US, där William K. Bowes, Jr. ingår i styrelsen.

– Jag har under många år på olika sätt engagerat mig i Karolinska Institutets forskning och är glad att nu ytterligare stärka banden mellan USA och detta ledande europeiska universitet, säger William K. Bowes, Jr. Baserat på mina positiva erfarenheter av Karolinska Institutet har jag stora förväntningar på den forskning vi kommer att få se.

Om donatorn

William K. Bowes, Jr. inledde sin karriär som riskkapitalist på 1950-talet, då han som hobby finansierade entreprenörer. År 1980 grundade han bioteknikföretaget Applied Molecular Genetics Inc (Amgen) som idag är världens största oberoende bioteknikföretag, med 18 000 anställda i 27 länder. William K. Bowes Jr. grundade år 1981 investmentbolaget U.S. Venture Partners, som till idag har investerat 1,8 miljarder dollar i fler än 370 företag, bl.a. datorföretaget Sun Microsystems, som tidigare i år köptes 2 av Oracle till ett pris av 7,4 miljarder dollar. William K. Bowes, Jr. har en fil kand. från Stanford University och en MBA från Harvard University. Sedan 2007 ingår han i styrelsen för den ideella organisationen Friends of Karolinska Institutet in the US.

Om Friends of Karolinska Institutet

Friends of Karolinska Institutet (FKI) är en amerikansk ideell organisation som aktivt stöder Karolinska Institutet. FKI är organiserat som en icke-vinstdrivande organisation och åtnjuter i enlighet med amerikanska skatteregler skattebefrielse. För verksamheten inom Friends of Karolinska Institutet svarar styrelsen som leds av Barbro Osher, generalkonsul i San Francisco.