Publicerad: 2013-06-24 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-13 13:45

Alzheimerforskare får Skandias Lennart Levi-pris 2013

Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrisk epidemiologi vid Karolinska Institutet har utsetts till mottagare av Skandias Lennart Levi-pris 2013.

Miia Kivipelto är verksam vid KI:s Alzheimercentrum samt vid Aging Research Center, ARC. Hon får priset för att hon i sin forskning om demenssjukdomar påvisat flera behandlingsbara riskfaktorer och därmed gett en mer optimistisk bild av möjligheterna att förebygga och behandla dessa sjukdomar.

Miia Kivipelto har visat att förhöjt blodtryck, höga kolesterolvärden, övervikt, brist på motion, stort intag av mättade fetter och alkohol är faktorer som ökar risken för att utveckla demens.

Miia Kivipeltos forskningsgrupp undersöker hur miljö och gener samverkar vid minnesstörningar. Hon är huvudansvarig för flera epidemiologiska och kliniska projekt och har samarbeten med olika forskargrupper i Sverige och Finland. Hon startade Nordic Brain Network cooperation forum vilket har lett till ökade resurser till forskningsområdet samt förbättrat informationsutbytet om hjärnans åldrande och därmed relaterade problem.

- Miia Kivipeltos forskning är oerhört viktigt, framförallt nu när en allt större del av befolkningen uppnår en hög ålder, säger professor Nancy Pedersen som är ordförande i priskommittén. Demens drabbar inte bara den som insjuknar, utan också anhöriga och samhället i övrigt. Därför är förebyggande arbete inom detta område en stor utmaning för framtidens folkhälsa och samhällsekonomi.

Skandias Lennart Levi-pris för hälsofrämjande forskning instiftades i samband med Lennart Levis 80-årsdag 2010 och delas ut årligen under sammanlagt fem år. Kandidaterna ska vara internationellt framstående forskare och vara verksamma i Sverige eller utomlands. Pristagare utses av en jury bestående av professorer från Karolinska Institutet. Priset uppgår till 100 000 kronor och delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid.