Publicerad: 2016-01-13 15:50 | Uppdaterad: 2016-02-26 16:28

Alzheimerfonden delar ut 6,3 miljoner kronor till forskare vid NVS

Alzheimerfonden har beviljat anslag till 61 svenska forskningsprojekt som får dela på drygt 25 miljoner kronor av medel insamlade under 2015. 14 projekt vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) har fått anslag som tillsammans uppgår till en summa av 6,3 miljoner kronor.

Alzheimerfondens stöd ges till projekt som syftar till att stoppa sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom, diagnosticera demenssjukdomar i ett tidigt skede samt till att utveckla metoder för behandling och rehabilitering. Totalt har 17 projekt vid Karolinska Institutet (KI) beviljats medel till en totalsumma av 7,3 miljoner kronor, vilket gör KI till den största mottagaren av medel i denna utdelning.

– Vi är glada över att som största insamlingsorganisation på området kunna stötta viktig forskning kring demenssjukdomar som är de enda av våra folksjukdomar som fortfarande är obotliga och till hundra procent dödliga, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden.

Professor Miia Kivipelto, tilldelas ”Alzheimerfondens stora forskningspris”. Hon får priset, som uppgår till 2,5 miljoner kronor, för sina banbrytande insatser om riskfaktorer och preventiva åtgärder mot demens. Läs mer om priset här.

De forskare vid NVS som har beviljats anslag är:

Forskare Projekt
Angel Cedazo-Mingues Exploring the mechanism behind metabolic risk factors for Alzheimer Disease. An integrative approach to typify disease pathways, optimize diagnosis and treatment
Seyed-Mohammad Fereshtehnejad Dental care utilization in Swedish patients with different types of dementia: linkage study between Swedish Dementia Registry (SveDem) and Swedish Dental Health Register
André Fisahn Rescue of Amyloid-β-Induced Neuronal Network and Cognitive Defcits by Targeted Activation of Peptide Degradation Mechanisms
Caroline Graff Clinical and experimental studies of familial Alzheimer disease and familial frontotemporal dementia– biomarkers of disease progression and early diagnosis
Miia Kivipelto Multimodal Preventive Trials for Alzheimer’s Disease (Multi-MEMO): Developing an Innovative Swedish Research Platform
Xiaozhen Li Investigating the role of CAA-related vascular disease in the progression of Alzheimer’s disease using multiple advanced MRI techniques
Agneta Nordberg Jämförande studier av utbredning av Tau patologi i hjärnan vid Alzheimer´s sjukdom och andra taupatier studerad medelst molekylär PET imaging
Joana Pereira Functional network disruption in the preclinical stages of Alzheimer’s disease
Jenny Presto Hjälparproteinet BRICHOS - en ny väg för behandling av Alzheimers sjukdom
Elena Rodriguez-Vieitez In vivo PET imaging biomarkers in Alzheimer’s disease: Dual-use application of tau PET imaging for brain perfusion and detection of neurofbrillary tangles
Marianne Schultzberg Mechanisms of pro-resolving activities with a goal to develop a novel treatment for Alzheimer's disease
Lars Tjernberg Alzheimer disease: Pathogenic interactions and inhibitors thereof
Lars-Olof Wahlund Småkärlssjuka på magnetkamera – vad är följderna inom demens? Te Karolinska Imaging Dementia Study. Fortsatta studier
Eric Westman Today and Tomorrow: Visual assessment of MRI data towards automated analysis for AD diagnosis

Övriga forskare vid KI att motta anslag är Robert Harris, Kim Kultima och Jan Mulder.

Läs mer om Alzheimerfondens utdelning av medel insamlande under 2015 här.