Publicerad: 2019-07-01 10:29 | Uppdaterad: 2019-07-02 10:53

Almedalen 2019: Professor Jonas F Ludvigsson diskuterar regeringsutredningen "komplementär och alternativ vård” (KAV)

Onsdag den 3 juli deltar Professor Jonas Ludvigsson i ett seminarium i Almedalen. Under seminariet diskuteras regeringsutredningen "komplementär och alternativ vård” (KAV) som överlämnades till regeringen i slutet av maj.

Green herb intertwining with a model of molecules
Statens Offentliga Utredningar SOU 2019:28 utkom med sitt slutbetänkande i maj.

Vad har varit din roll i  utredningen?

– Jag har varit representant för svenska läkaresällskapet och svenska läkarförbundet i KAV-utredningen. Min uppgift har varit att representera det vi kallar ”sjukvård”. Eftersom jag också är professor har jag dessutom fått svara på frågor som rör forskning i utredningen. Men framförallt har jag som barnläkare bevakat frågor som rör barn, gravida och foster, säger Jonas Ludvigsson.

Vad handlar utredningen om?

– Ända sedan i början av 1900-talet har det funnits lagar som reglerar vem som får utföra sjukvård, lagen kallades förr ”kvacksalverilagen”. Den nuvarande lagen förbjuder alternativmedicinsk behandling av cancer, epilepsi och diabetes, men det finns många andra sjukdomar där alternativmedicinsk behandling kan få stora konsekvenser om den tränger ut vanlig vård. Att t.ex. behandla blodförgiftning med akupunktur istället för med antibiotika kan leda till döden. Samtidigt finns idag ett förbud mot alternativmedicin till barn under 8 år. Det innebär t.ex. att det egentligen inte är lagligt att ge massage till spädbarn för att lindra till exempel kolik, fastän det är få som tror att spädbarnsmassage är farligt. Mycket har hänt i vården och samhället sedan den förra lagen kom till och därför behövs en uppdatering.

Du har bidragit till att få med följande mening i utredningen: ”Av flera skäl är barn och foster särskilt skyddsvärda. Vi föreslår därför att det ska vara förbjudet att utanför hälso- och sjukvården utreda och behandla sjukdomar hos barn under 15 år och sjukdomar i samband med graviditet, detta oavsett sjukdomens svårighetsgrad.”  Varför var det så viktigt för dig?

– Det viktigaste med utredningen är att det blir förbjudet att behandla allvarliga sjukdomar med alternativmedicin. Alltså, man får inte använda alternativmedicin i syfte att bota en allvarlig sjukdom och det gäller inte längre bara för diabetes, cancer och epilepsi utan även för till exempel schizofreni och ALS. Däremot får man använda alternativmedicin för att lindra symptom vid allvarlig sjukdom. Dessutom höjer vi åldersgränsen för alternativmedicin för barn till 15 år och utvidgar förbudet till behandling av ”alla sjukdomar”. Samtidigt tillåts dock alternativmedicin för att lindra symptom, vilket gör att massage vid kolik (minska smärta, och öka välbefinnandet) blir tillåtet. För mig har 15-årsgränsen varit viktig. 

Vad har du lärt dig av att sitta i en regeringsutredning?

– Jag har fått en väldig respekt för statliga utredningar. Det ligger oerhört mycket arbete och förberedelse bakom en sådan här utredning. Vi har hållit på i två år med regelbundna möten och det har varit mycket att läsa och sätta sig in i.

Har du deltagit i Almedalsveckan tidigare?

– Ja, under mina år som ordförande i svenska Barnläkarföreningen var jag med och anordnade två seminarier. Jag tycker att vi fick stort genomslag för våra frågor då och hoppas att många ska dyka upp vid seminariet om komplementär och alternativ medicin den 3 juli.

Seminariet äger rum på Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallers Plats 3  kl 9.00 onsdagen den 3 juli. 

Kontakt för frågor:

Kontakt

Gunilla Sonnebring Administratör