Skip to main content
Publicerad: 2019-11-13 18:33 | Uppdaterad: 2019-11-26 16:11

Allvarlig situation i Hongkong

Uppdatering: Verksamheten vid Ming Wai Lau Centre är sedan tisdagen den 19 november åter öppnad och fungerar som normalt.

Situationen i Hongkong eskalerar och är nu mycket allvarlig. Enligt rapporter håller många arbetsplatser, skolor och universitet stängt och anställda, elever och studenter uppmanas hålla sig hemma.

I dag fattade KI beslut att stänga verksamheten vid KI:s Ming Wai Lau Centre (MWLC) tills vidare. På grund av oroligheterna är det helt enkelt förenat med så stora problem och stor osäkerhet för de 30-tal medarbetarna att ta sig till arbetsplatsen. Till exempel är större delen av kollektivtrafiken påverkad eller helt avstängd. Hur länge verksamheten vid MWLC behöver vara stängd är i skrivande stund oklart, det beror på händelseutvecklingen.

– Situationen utvecklas och förändras snabbt och måste utvärderas dag för dag för att vi ska kunna fatta lämpliga beslut. Utgångspunkten är att så länge det inte är säkert för våra anställda att transportera sig till centret, så kommer vi att hålla stängt, säger Sandra Ceccatelli, direktör för MWLC.

KI har dessutom två studenter i Hongkong via utbytesprogram. En av dem kommer att lämna Hong Kong inom kort och KI rekommenderar att den andra studenten gör detsamma. KI har täta kontakter med båda två.

För att följa säkerhetsläget, har KI en kontinuerlig dialog med svenska konsulatet i Hongkong, med UD och – naturligtvis – med våra egna medarbetare på plats. Förändras situationen kommer KI att vidta de åtgärder som bedöms vara behövliga.