Publicerad: 2014-05-23 10:51 | Uppdaterad: 2014-05-23 10:51

Allt fler ungdomar med utländsk bakgrund väljer högskolestudier

Bland ungdomar med två utrikesfödda föräldrar går 45 procent vidare till högskolan. Det innebär att andelen numera är på ungefär samma nivå som bland ungdomar med svensk bakgrund. Det visar nya siffror från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och SCB.

Vid 25 års ålder hade 44 procent av ungdomar med svensk bakgrund födda 1987 gått vidare till högskolan. Den siffran har varit relativt stabil de senaste tio åren. Bland 25-åringarna som är födda i Sverige men har två utrikesfödda föräldrar har andelen ökat de senaste åren och är nu 45 procent – till och med något högre jämfört med ungdomar med svensk bakgrund.

– Bland de utrikesfödda 25-åringarna som invandrat till Sverige före skolstarten, alltså senast vid sex års ålder, är det också en allt större andel som väljer högskolestudier, 46 procent, jämfört med 33 procent för tio år sedan. Däremot är andelen betydligt lägre, 35 procent, bland dem som invandrat till Sverige från sju års ålder, säger Helen Dryler, utredare vid UKÄ.

Läsåret 2012/13 hade Karolinska institutet högst andel studenter med utländsk bakgrund, 45 procent. Därefter följer Södertörns högskola, 31 procent, och Malmö högskola, 30 procent. Dessa tre lärosäten har legat högt under en längre tid.

Läs hela rapporten om studenter med utländsk bakgrund