Publicerad: 2013-04-17 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Allergy Research Day - forum för ny kunskap om allergi

[PRESSINBJUDAN 2013-04-17] Fredag den 19 april hålls forskningskonferensen Allergy Research Day på Karolinska Institutet där forskare vid Centrum för Allergiforskning (CfA) berättar om nya upptäckter och samarbeten för att förbättra diagnos, förebyggande och behandling av dessa sjukdomar. Med över 150 deltagande forskare och beslutsfattare, kommer mötet att vara ett forum för kunskapsöverföring inom allergiområdet på flera nivåer.

Omkring en fjärdedel av Sveriges befolkning har olika allergisjukdomar som astma, eksem, och födoämnesintolerans. Detta uppmärksammas nu på våren då pollenallergierna blommar upp men för många allergiker innebär sjukdomarna ett livslångt året-runt handikapp.

Professor Judah Denburg som leder ett nationellt allergiforskningsnätverk i Kanada är inbjuden för att berätta om hur man framgångsrikt skapar en nationell strategi för att stoppa allergisjukdomarna. Dagen avslutas med en paneldiskussion på temat "Hur får vi en nationell samling i allergifrågan". I panelen deltar patienter, Anders Ekblom från AstraZeneca, forskare, Barbro Westerholm och andra ledande politiker. Bland annat diskuteras den nyligen utgivna rapporten från Socialstyrelsen som visar att skolan inte klarar att skapa en dräglig arbetsmiljö för barn med astma och allergi.

Tid: Fredag den 19 april, kl 09:00 - 18.00

Plats: Hörsal Gustaf Retzius, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet Campus Solna

Centrum för Allergiforskning

Centrum för allergiforskning är ett excellenscentrum vid Karolinska Institutet, med ett uppdrag att öka förståelsen för orsakerna till allergisk sjukdom och på så sätt förbättra sjukvården för barn och vuxna med allergier och annan överkänslighet.

Centrumet bildades 1999, efter en konkurrensutsatt nationell ansökningsprocess, med finansiering från Vårdalstiftelsen, Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta