Publicerad: 2014-11-05 11:45 | Uppdaterad: 2014-11-05 14:05

Alla utvärderingar klara – för den här gången

Nu är Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) samtliga utvärderingar klara. Över 2 000 utbildningar har fått sina omdömen. Det skriver UKÄ i sitt senaste nyhetsbrev. Nästa steg är en analys av utvärderingscykeln som pågått från 2011 till 2014.

Utvärderingen av utbildningar till specialistsjuksköterska, som publicerades förra veckan, var sist ut i den här utvärderingscykeln. Under 2011 till 2014 har kvaliteten på cirka 2 100 utbildningar utvärderats och över 1 300 externa bedömare har varit anlitade av UKÄ.

Lärosäten med ifrågasatta utbildningar har tagit utvärderingarna på allvar enligt UKÄ och antingen valt att satsa för att förbättra eller beslutat sig för att lägga ner utbildningen. Inget examenstillstånd har behövt dras in.

Nu startar UKÄ ett arbete med att analysera den här utvärderingscykeln. Bland annat blir det ett viktigt underlag i metodutvecklingsarbetet av nästa utvärderingssystem. Under nästa år kommer också en uppföljning av de utbildningar som fått omdömet bristande kvalitet under 2014, däribland specialistsjuksköterskeutbildningarna vid Karolinska Institutet.

Läs mer i UKÄ:s nyhetsbrev som också skriver om universitetskansler Harriet Wallbergs preliminära förslag till nytt utvärderingssystem. Utredningen lämnar sitt förslag till regeringen i december. Ett nytt system kommer tidigast vara igång i januari 2016.