Publicerad: 2020-07-04 17:46 | Uppdaterad: 2020-07-21 08:20

Alla läkarstudenter på reservplats erbjuds utbildningsplats på läkarprogrammet till hösten

students campus Solna
Alla med reservplats får gå läkarprogrammet i höst. Foto: PMAGI

Efter ett omfattande arbete med förankring inom alla kursansvariga institutioner vid Karolinska Institutet och i samverkan med Region Stockholm kan nu läkarprogrammet erbjuda plats till alla behöriga studenter som står på reservplats till höstens kurser.

Uppdaterad text 20 juli 2020

Redan den 7 juni fick 23 studenter platserbjudande och nu kan alltså även resterande studenter erbjudas en kursplats till hösten. Totalt handlar det om drygt 50 studenter på läkarprogrammets termin 3, 4 och 5. En så omfattande utökning av antalet kursplatser har aldrig tidigare gjorts.

Det var i början av juli som KI meddelade att risk fanns för att inte alla behöriga studenter vid Karolinska Institutets läkarprogram skulle kunna beredas plats på utbildningen höstterminen 2020. Fler har under våren 2020 klarat examinationer eller kompletterat obligatoriska delar av sin utbildning och därmed uppnått behörighet. Men nu kan alltså de drygt 50 studenter som det rör sig om beredas plats.

Omställningar av kurser

– Utan ett tydligt stöd ifrån KI:s ledning och från Region Stockholm hade det inte varit möjligt. Många har arbetat under sina semestrar för att möjliggöra utökningen och analysera vilka konsekvenser den kan få, säger läkarprogrammets programdirektor Marie Dahlin.

Utökningen innebär omställningar av kurser och man kommer att behöva beakta de större studentgrupperna i de riskanalyser som redan görs med anledning av pandemin. Detta gäller framför allt vid undervisning av praktiska färdigheter och även i sjukvården.

VFU-platser största stötestenen

Arbetet med att få fram fler utbildningsplatser har skett bland annat genom dialog med företrädare för vården i Region Stockholm och med andra berörda. Orsaken till situationen är pandemin, tidigare överintag av studenter och en ökad genomströmning. Det som främst begränsar volymen är VFU-platserna, det vill säga den obligatoriska verksamhetsförlagda utbildning som sker inom primärvård och sjukhusvård.

KI har under några år ökat antalet platser på programmet från det avtalade 160 till 170–180, men det räckte först inte för det ökade antalet behöriga studenter till hösten.

– Vi har nu vridit och vänt på alla möjliga lösningar och vi är mycket glada över att våra studenter nu slipper ytterligare avbrott i sina studier, säger Marie Dahlin.