Publicerad: 2017-02-02 12:22 | Uppdaterad: 2017-05-04 17:09

Alla faciliteter samlade under ett tak

Några frågor till... Malin Kele, senior lab manager på iPS Core Facility och ansvarig för KI Facility Expo 2017 i Aula Medica den 14 februari. Ett stor antal corefaciliteter med KI-anknytning deltar i mässan, som arrangeras med stöd av Styrelsen för forskning.

Till att börja med, vad är en corefaciltet?
– Precis som namnet antyder är det en kärnverksamhet inom forskningen, som genom sin service bidrar med ett specialiserat kunnande till andra forskare. Det kan röra sig om avancerad och dyr teknisk utrustning, en högt specialiserad metod eller service som kräver mycket erfarenhet och specialutbildad personal. En sådan corefacilitet, eller forskningsfacilitet, kan erbjuda stöd till forskare i flera led, från projektdesign och genomförande till slutbearbetning av data och lagring.

Vad är det ni ska göra den 14 februari?
– Då går KI:s första universitetsövergripande facilitetsmässa av stapeln i Aula Medica. Mässan samlar för första gången någonsin över 35 faciliteter på ett och samma ställe. Det blir utställning i två plan med representanter från de olika faciliteterna. Vi kommer även ha speakers corner med presentationer som löper över hela dagen.

Vilka riktar sig mässan till?
– Alla som arbetar med forskning på Karolinska Institutet och de sjukhus vi samarbetar med i Stockholmsområdet, men även forskare utanför KI och andra intresserade, är varmt välkomna. Det är lika viktigt för doktorander som för seniora forskare att veta vilken service som finns att tillgå.

Det här är något som ni på iPS Core Facility tog initiativet till – varför det?
– Vi kände att det saknades ett forum för faciliteter, där de kan ta plats och visa upp sig. Faciliteternas viktigaste uppdrag är trots allt att serva andra forskare. På en mässa kan man effektivt komma i kontakt med flera faciliteter på en och samma gång och också exponeras mot facillit

er som man inte visste fanns! Vi använder oss själva av tjänster från andra faciliteter i vårt arbete och vi vet själva hur svårt det är att veta vilka faciliteter som finns, vad de kan erbjuda och hur man hittar dem. Alla finns inte representerade på KI:s webbplats och de är fysiskt spridda över minst två campus och två sjukhus.

Knappt två veckor kvar, vad ser du mest fram emot?
– Att få se alla faciliteter samlade under ett tak och givetvis att det kommer många besökare. Det kommer att vara väl spenderade 10-15 minuter för de som tittar förbi!