Publicerad: 2014-10-28 10:46 | Uppdaterad: 2014-10-28 10:46

ALF-medel till Malin Ernberg

Malin Ernberg, professor, avdelningen för klinisk oral fysiologi, 350 000 kr.

Projekttitel: Betydelse av genetiska varianter i serotoninsystemet för patogenes, behandling och utfall vid långvarig muskelsmärta.