Publicerad: 2011-09-22 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Äldre pappa ingen nackdel för barnets betyg

[NYHET 2011-09-22] Barn till äldre pappor presterar inte sämre i skolan än de som har pappor i 30-årsåldern, något som forskare tidigare befarat. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet, som publiceras i den vetenskapliga onlinetidskriften PLoS ONE.

Anna Svensson

Pappans genomsnittliga ålder vid första barnets födsel har ökat dramatiskt de senaste decennierna. Särskilt stark är trenden med äldre pappor i Stockholmsregionen. En rad studier har tidigare påvisat ett samband mellan ökande ålder hos pappan och ökad risk hos barnet att drabbas av ovanliga neuropsykiatriska sjukdomar, såsom schizofreni och bipolär sjukdom. Nyligen har det även publicerats studier som tyder på att hög ålder hos pappan kan få negativa konsekvenser för barnets kognition.

Forskare vid Karolinska Institutet har därför undersökt om det finns liknande samband mellan hög ålder hos pappan och barnets slutbetyg i årskurs nio. Den nu publicerade studien bygger på data från över 135 000 barn i Stockholm som gick ut grundskolan mellan åren 2000 och 2007. Forskarnas hypotes var att eventuella negativa konsekvenser av pappans ålder när det gäller barnets så kallade intelligenskvot skulle kompenseras av de sociala fördelar som det kan innebära att växa upp med äldre föräldrar.

- Till glädje för pappor som väntar med att skaffa barn, tyder våra resultat på att barn till äldre pappor inte presterar sämre i skolan. När vi studerade slutbetyg i årskurs 9, kunde vi inte se några skillnader mellan barn till pappor i 50-årsåldern och barn till pappor i 30-årsåldern, säger Anna Svensson, som lett studien vid institutionen för folkhälsovetenskap

Barn till ännu yngre pappor presterade något sämre i skolan. Dessa skillnader kunde forskarna dock till största del förklara med skillnader i föräldrarnas utbildningsnivå.

Publikation:

Anna C. Svensson, Kathryn Abel, Christina Dalman, Cecilia Magnusson

Implications of Advancing Paternal Age: Does it Affect Offspring School Performance?

PLoS ONE, online open access 21 September 2011

För frågor, kontakta: