Skip to main content
Publicerad: 2020-04-15 12:07 | Uppdaterad: 2020-04-27 10:43

Ålder ska inte styra vem som får vård

Biologisk ålder kriterie för intensivvård i samband med Covid-19 pandemin, men hur definieras den?

Maria Eriksdotter

Ålder ska inte styra prioriteringen i vården utan en helhetsbedömning utifrån varje persons individuella förutsättningar måste göras. Läs debattartikel skriven av ett flertal professorer inkl. Maria Eriksdotter, överläkare och professor i geriatrik.

Contact

Maria Eriksdotter Professor/överläkare