Publicerad: 2013-05-06 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Akutvården börjar i larmcentralen

[PRESSINBJUDAN 2013-04-30] Verksamheten vid larmcentraler har länge varit en dold och delvis bortglömd del av sjukvården. Men nu kommer allt mer forskning om hur arbetet kan bedrivas för att rädda fler liv.

Katarina Bohm

Samtalet till 112 och larmcentralen är ofta den första kontakten med sjukvården vid akut sjukdom. Den bedömning som personen får där kan vara avgörande för hälsa, liv och död.

- Av tradition har den delen av sjukvården ofta negligerats i forskning. Men vi ser nu att forskning sakta men säkert flyttas bakåt i kedjan. Från sjukhuset, till akutmottagningen och ambulansen och vidare till larmcentralen, säger Katarina Bohm, sjuksköterska och forskare i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet och Södersjukhuset och en av arrangörerna till konferensen.

Det finns därför ett stort antal frågor som behöver besvaras med forskning. Erfarenheter från USA, Europa och Skandinavien presenteras av internationella talare vid konferensen. Både forskare och professionella inom landsting och larmcentraler möts och diskuterar till exempel tid till rådgivning och åtgärd, identifiering av tillstånd, beslutsstöd samt vilken kompetens som lämpar sig bäst på larmcentralen.

- Larmoperatörerna har bara symptom att gå på. Man ser inte och kan inte känna eller lukta på den som ringer, det är inte ens säkert att man kan tala med den som är sjuk. Det är en väldigt tillspetsad situation som kräver att kommunikationen fungerar bra.

Många av tillstånden är tidskritiska och en studie har visat att förhöjd kompetens och erfarenhet hos larmoperatörer kan öka överlevnaden vid hjärtstopp till det dubbla. Däremot kan endast omkring hälften av strokepatienter identifieras vid larmcentralen. Blodförgiftning är också ett tillstånd där mer forskning om larmcentralens roll skulle kunna förbättra resultatet i vården.

Forskningen kring larmcentralen har aktualiserats på senaste tiden, bland annat tillkännages resultaten av den statliga Alarmeringstjänstutredningen i slutet av april.

Journalister är välkomna till konferensen:

Medical dispatching 2013 - Seeking for the golden standard

Tid: Tisdag 14 maj kl. 12-17 och onsdag 15 maj kl. 9-12.

Plats: Lecture Hall Ihre, Södersjukhuset, Sjukhusbacken 10, Stockholm.

För frågor, kontakta: