Publicerad: 2015-04-21 11:04 | Uppdaterad: 2015-04-21 11:04

Akuta riktvärden för cyanider, diketen, metakrylaldehyd, pentaboran, tellurium hexafluorid och tetrafluoretylen

Professor Gunnar Johanson, IMM medverkar i den amerikanska AEGL-kommittén som nu har publicerat en ny rapport med toxikologiskt underlag och akuta riktvärden för cyanider, diketen, metakrylaldehyd, pentaboran, tellurium hexafluorid och tetrafluoretylen.

AEGL-värden (Acute Exposure Guideline Levels) är akuta riktvärden avsedda att användas vid planering, beredskap och beslutsstöd vid plötsliga kemiska olyckor, utsläpp eller terrorhandlingar. AEGL-värdena ska skydda hela befolkningen, inklusive känsliga grupper. Underlag och riktvärden har tagits fram av AEGL-kommittén vid amerikanska forskningsrådet (NRC) på uppdrag av amerikanska naturvårdsverket (EPA) och försvarsdepartementet (DoD), men används idag över hela världen.

Rapporten kan laddas ner här.

Läs mer om AEGL-arbetet här.