Publicerad: 2011-03-25 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Akupunktur lika bra med simulerade nålar

[NYHET 2011-03-24] Simulerad akupunktur - ibland kallad placebo - hjälper lika bra som riktig akupunktur mot illamående hos cancerpatienter som genomgår strålbehandling. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet och Linköpings universitet. De patienter i studien som enbart fick vanliga läkemedel mot illamåendet mådde betydligt mer illa än de akupunkturbehandlade grupperna.

Anna EnblomFoto: privat

- De goda effekterna tycks alltså inte bero på den traditionella akupunkturmetoden, utan troligen på patienternas positiva förväntan och den ökade omvårdnad som behandlingen innebär. Patienterna fick samtala med de akupunkturbehandlande sjukgymnasterna, de fick beröring och extra tid för vila och avslappning, säger Anna Enblom, sjukgymnast och forskare vid Osher Centrum för Integrativ Medicin vid Karolinska Institutet.

I studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE, ingick 277 patienter vid universitetssjukhusen i Linköping och Lund samt Karolinska universitetssjukhuset i Solna som genomgick strålbehandling mot cancer i buk- eller bäckenregionen. Av dessa lottades 215 patienter till traditionell akupunktur eller till simulerad akupunktur, utan att få veta vilken akupunkturtyp de fick. Den ena gruppen (109 patienter) fick traditionell akupunktur, där nålar förs ned genom huden och stimulerar bestämda punkter. Den andra gruppen (106 patienter) fick i stället en simulerad akupunktur, med en teleskopisk, trubbig placebonål som bara nuddar huden. De akupunkturbehandlade patienterna jämfördes sedan med 62 patienter som enbart fått vård enligt ordinarie rutiner med läkemedel mot illamående, ingen akupunktur.

Resultaten visar att de patienter som fått riktig eller simulerad akupunktur mått betydligt mindre illa jämfört med den grupp som bara fått vård enligt ordinarie rutiner. Av de patienter som fått någon form av akupunktur mådde bara 37 procent illa och sju procent kräktes, jämfört med 63 procent och 15 procent av de som fått vanlig vård. Däremot fanns ingen skillnad mellan de två akupunkturgrupperna. Detta trots att den sammanlagda tiden som placebonålen nuddade huden bara var två minuter under den fem veckor långa behandlingsperioden.

Patientens förväntningar tycktes vara viktigt för effekten; av de patienter som förväntade sig att de skulle må illa gjorde 81 procent det, jämfört med bara 50 procent av de som inte förväntade sig illamående.

- Det är viktigt att komma ihåg att effekten av behandlingen är värdefull för patienterna även om den kan sägas ha orsakats av ospecifika faktorer såsom omhändertagandet av patienten och patientens positiva förväntningar. Därför ska vi nu gå vidare och studera vilka delar av proceduren kring akupunktur som faktiskt fungerar för att kunna utnyttja dessa i vården, säger Anna Enblom.

Den nu publicerade studien ingår också som en del i Anna Enbloms tidigare framlagda doktorsavhandling från Linköpings universitet.

Publikation:

Anna Enblom, Mats Lekander, Mats Hammar, Anna Johnsson, Erik Onelöv, Martin Ingvar, Gunnar Steineck & Sussanne Börjeson

Getting the Grip on Nonspecific Treatment Effects: Emesis in Patients Randomized to Acupuncture or Sham Compared to Patients Receiving Standard Care

PLoS ONE, online 23 March 2011

För mer information, kontakta: