Publicerad: 2024-02-13 10:42 | Uppdaterad: 2024-02-13 10:52

Aktuella utlysningar, vecka 7, 2024

KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar

Svenska och nordiska utlysningar

Collaborative research projects – Kavli Trust 

Support collaborative research in selected evidence gaps in mental health problems in children and adolescents. The total budget is NOK 20 million for grants worth between NOK 3m and NOK 10m. Funding from the Kavli Trust cannot be used for overhead and/or other expenses not directly related to the project. The appplicant’s department must provide a considerable in-kind contribution. The application is two-stage, currently announced 1st stage invites preproposals.

Closing date: March 15, 2024

More information

Stipendier - Anders Hultmans stiftelse för Forskning och Bistånd

Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig forskning, i första hand med syftet att bistå människor i utsatta livssituationer, samt projekt inom olika områden, med fokus på socialt arbete och samhällsförändring. Anslag skall kunna ges till forskningsgrupper.

Closing date: March 31, 2024.

More information

Stipendier för forskningsvistelse - Apotekarsocietetens stipendiestiftelse för vetenskaplig forskning 

Apotekarsocietetens stipendiestiftelse utlyser stipendier för att främja vetenskapliga studier och forskning till gagn för farmacin. Stipendier avser forskningsvistelse på annat universitet inom eller utanför Sverige under kortare tid, om totalt max 4 mån och 40 000 kr/mån. 

Closing date: March 31, 2024

More information

Forskningsstipendier –  Apotekarsocieteten Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja farmaceutisk vetenskap och forskning och utlyser stipendier för följande ändamål: (i) Kurser och konferenser; (ii) Post doc farmaceutisk forskning vid välrenommerat universitet i första hand utomlands, summa 600 000 kr/år, med möjlighet till förlängning ett år i Sverige eller utomlands, utlyses minst en gång per år; (iii) Examensarbete om 30 hp på annat universitet utanför Sverige, stipendier utgår endast för resebidrag; (iv) Forskningsvistelse på annat universitet inom eller utanför Sverige under kortare tid om totalt max 4 mån och 40 000 kr/mån.

Closing date: March 31, 2024

More information

Stipendier - Sveriges läkarförbunds Forskningsfond 

Forskningsfond delar ut stipendier till forskning med en etisk inriktning. Forskningen ska avse medicinsk etik eller etik med anknytning till sjukvården. Anslags- eller stipendiemottagare måste varit medlem i Sveriges läkarförbund i sex månader när ansökningstiden går ut.

Closing date: April 1. 2024

More information

Forskningsprojekt - Sven och Dagmar Saléns Stiftelse

Stiftelsen stöder: (i) Projektstarter - många forskningsprojekt eller andra idéer som faller inom stiftelsens ändamål kan dock behöva bidrag för att preciseras tillräckligt, så att anslag senare kan sökas från andra håll eller för att drivas så långt, att projektets form och möjligheter kan demonstreras för andra anslagsgivare; (ii) Tvärvetenskapliga projekt - idéer om projekt på eller kring gränslinjerna mellan olika vetenskapliga discipliner har ofta svårt att få gehör hos de större forskningsstödjande organen. Stiftelsen kan i sådana fall fylla en viktig forskningsfrämjande uppgift även med ett begränsat ekonomiskt stöd. Stiftelsen sällan beviljar anslag överstigande 100 tkr.

Closing date: April 3, 2024.

More information

Forskningsprojekt - Svenska Spels forskningsråd

Forskningsrådet tar emot ansökningar inom prevention, behandling (social och/eller farmakologisk), samsjuklighet eller liknande ohälsa när det gäller överdrivet spelande eller spelberoende. Forskningsrådet emotser särskilt, men inte uteslutande, projekt som studerar exponering och tillgänglighet i fysiska och virtuella miljöer som kan öka risker såsom skuldsättning, kriminalitet, psykisk ohälsa inklusive suicid. Medlen avser stöd såväl till doktorander, forskare de närmsta fem åren efter disputation (post doktoral period) samt graduerade forskare vid universitet och högskolor som söker projektbidrag. Medel medges för projekt som sträcker sig från ett till fem år. Rådet administreras av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Closing date: April 30, 2024.

More information

Stiftelsen Serafimerlasarettet

Stiftelsen Serafimerlasarettet, grundad genom enskild offervillighet och i verksamhet sedan 1752, har till ändamål att understödja sjukvård och utbildning av läkare.

Stiftelsen utdelar medel för medicinsk forskning med tydlig klinisk inriktning och som bedrivs av yngre forskare (högst 45 års ålder eller högst 10 år efter disputation) vid Karolinska Institutet. Totalt utdelas ca 50-100 tkr till 3-4 forskare. 

Stiftelsens ansökningsblankett ska användas. Ofullständig ansökna beaktas ej. Anslag för ett forskningsprojekt utgår för högst 3 år. Signerad ansökan skickas som pdf-fil till chatrin.lindahl@ki.se

Closing date: April 30, 2024

More information

 

Europeiska anslag

Ataxia Grants – Ataxia UK

Ataxia UK provides funding for innovative and relevant research on the ataxias.

Ataxia UK hold two rounds of preliminary applications for funding (award amount £5-30K) each year. A variety of proposals are considered, including:

  • research projects
  • PhD studentships
  • research fellowships
  • travel awards for researchers or students presenting at conferences
  • satellite meetings at major Symposia of other organisations dealing with related disorders, as a way of raising awareness and enhancing collaboration with researchers in these disciplines
  • small grants for research projects (less than £5000)
  • pilot scheme grants (less than £5000)

Grant applications may be submitted for a maximum of three years.

Deadline for preliminary proposal anticipated: 01 March 2024

 More information

Research Unit -- European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE)

This supports collaborative research in paediatric endocrinology. One large grant will be awarded. The grant of €100,000 is for a period of two years (up to €50,000 per year). Members of ESPE may apply. Each application must include at least one principal investigator and two co-investigators who are ESPE members. Non-ESPE members may participate as additional co-investigators. Applications that consist of investigators from at least three different countries are encouraged. 

Deadline: The call for preliminary applications is open from 20 December – 24 March 2024.

More information

Research Grants -- European Society of Human Reproduction and Embryology

These enable scientists and clinicians to undertake basic and clinical research in the field of reproductive medicine. Grants are available under the following themes:


GRANT 2024-1:
Theme: Improving Fertility Treatment Decision-Making Through Artificial Intelligence
Budget: 100 000 Euro

GRANT 2024-2:
Theme: The Influence of Environmental Pollutants on Fertility
Budget: 250 000 Euro

Applicants must be members of the society working in the field of reproductive medicine and biology, and may be of any nationality.

Deadline: Expression of Interest should be submitted before 1 April 2024 at 17h CE(S)T.

More information

Discovery Research Grant -- Action on Hearing Loss (Trading Name of the Royal National Institute for Deaf People ([RNID]), UK

These support projects that will generate knowledge to underpin the discovery of treatments for hearing loss or tinnitus, or improve how new treatments are developed and tested.

We would like to particularly encourage applications this year in the areas of tinnitus, and medical devices to treat hearing loss.

Value: Up to £225,000 in total, funding will not exceed £75,000 in one year. 
Duration: Up to 3 years.

Deadline for preliminary application is 25 March 2024

 More information

Amerikanska anslag

Federal Funding

Notice of Special Interest (NOSI): Advance Data Science Approaches Through Secondary Data Analysis to Reveal Scientific Insights of COVID-19 Testing Technologies (R21)

Funding Opportunity ID: NOT-OD-24-026 

Upcoming deadlines: This notice applies to due dates on or after February 16, 2024 and subsequent receipt dates through July 16, 2024.

Abstract: The research objective of this NOSI is to stimulate data science approaches by catalyzing the scientific value and revealing scientific insights through secondary analysis of existing data collected from the RADx programs. The research topic areas may include, but are not limited to, biomedical, clinical, social, ethical, and behavioral issues. Examples of secondary analyses projects include, but are not limited to: Validate public health measures; Inform patient care; Reduce health disparities for underserved and vulnerable populations; Drive innovation in technologies offering more user-friendly designs; Help stop and/or track the spread of COVID-19 virus or co-infectious materials; Address better strategies to timely equip the biomedical workforce to test and identify future pathogens and other diseases.

More information 

CDMRP - Tuberous Sclerosis Complex Research Program (TSCRP) - Anticipated Funding Opportunity for Fiscal Year 2024 (FY24)

Award Mechanisms: Exploration - Hypothesis Development Award; Idea Development Award; Clinical Translational Research Award

Abstract: The FY24 Defense Appropriations Bill has not been signed into law. Although FY24 funds have not been appropriated for the Tuberous Sclerosis Research Program (TSCRP), the TSCRP is providing the information in this pre-announcement to allow investigators time to plan and develop ideas for submission to the anticipated FY24 funding opportunities. This pre-announcement should not be construed as an obligation by the Government. The FY24 Defense Appropriations Act is anticipated to provide funding for the TSCRP to support innovative, high-impact tuberous sclerosis complex (TSC) research. The FY24 TSCRP funding opportunity announcements for the following award mechanisms will be posted on the Grants.gov website. Pre-application and application deadlines will be available when the announcements are released. 

More information  

CDMRP - Lung Cancer Research Program (LCRP) - Anticipated Funding Opportunity for Fiscal Year 2024 (FY24)

Award Mechanisms: Concept Award; Career Development Award; Idea Development Award; Translational Research Award; Patient-Centered Outcomes and Survivorship Award

Abstract: The FY24 Defense Appropriations Bill has not been signed into law. Although FY24 funds have not been appropriated for the Lung Cancer Research Program (LCRP), the LCRP is providing the information in this pre-announcement to allow investigators time to plan and develop ideas for submission to the anticipated FY24 funding opportunities. This pre-announcement should not be construed as an obligation by the government. The FY24 Defense Appropriations Act provides funding for the LCRP to support innovative, high-impact lung cancer research.

More information  

CDMRP - Hearing Restoration Research Program (HRRP) - Anticipated Funding Opportunity for Fiscal Year 2024 (FY24)

Award Mechanisms: Focused Research Award

Abstract: The FY24 Defense Appropriations Bill has not been signed into law. Although FY24 funds have not been appropriated for the Hearing Restoration Research Program (HRRP), the HRRP is providing the information in this pre-announcement to allow investigators time to plan and develop ideas for submission to the anticipated FY24 funding opportunities. The FY24 Defense Appropriations Act is anticipated to provide funding for the Hearing Restoration Research Program to support impactful research to reduce the burden of hearing loss on Service Members, Veterans, and the American public. 

More information  

NIH - Notice of Special Interest (NOSI): Use of Digital Technology and Mobile Health (mHealth) to Improve Diagnosis, Assessments, Interventions, Management and Outcomes for Individuals with Down Syndrome Across the Lifespan (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Funding Opportunity ID: NOT-OD-24-044

Upcoming deadlines: This notice applies to due dates on or after February 16, 2024 and subsequent receipt dates through February 14, 2025.

Abstract: This Notice invites applications specifically aimed at developing or building upon existing technological tools to improve diagnosis, assessments, interventions, management, and outcomes for infants, children, adolescents and adults with Down Syndrome (DS). The purpose of this Notice of Special Interest (NOSI) is to support exploratory and developmental research project grant (R21) applications focused on digital technologies and/or mHealth that meet programmatic objectives for the INCLUDE Project. Sharing of resources and effective communication of outputs of appropriate interest to broader communities are a high priority of the INCLUDE Project. 

More information 

NIH - Novel Approaches to Support Therapeutic Development in Ultra-Rare Cancers (U01) Clinical Trial Optional

Funding Opportunity ID: RFA-FD-24-038

Upcoming deadlines: 05 April, 2024

Abstract: The purpose of this NOFO is to fund research to develop approaches to support drug development in ultra-rare pediatric and adult cancers, including molecularly-defined subsets of more common cancers. The NOFO focuses on supporting studies to improve therapeutic development in ultra-rare cancers with high unmet medical need where there is little economic incentive for commercial entities to conduct the research.

More information 

NIH - Continuous Ketone Monitoring for the Safe Use of Sodium-glucose Cotransporter-2 Inhibitors in Type 1 Diabetes (R01 Clinical trial Required) 

Funding Opportunity ID: RFA-DK-23-011

Upcoming deadlines: 27 June, 2024

Abstract: Sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors (SGLT2i) that were developed for the treatment of type 2 diabetes (T2D) have significant protective effects for cardiac and renal diseases for people with and without diabetes. However, SGLT2i are not currently approved for individuals with type 1 diabetes (T1D) and there is an increased risk of diabetic ketoacidosis (DKA) for this population.  Despite this concern, these drugs are increasingly being prescribed off-label for people with T1D. Continuous ketone monitoring (CKM) is a rapidly evolving technology that could be utilized clinically to prevent DKA by an early warning of elevations in ketone levels. The purpose of this NOFO is to solicit applications for studies that will develop and test risk mitigation strategies that involve the clinical integration of CKM for the safe use of SGLT2i for people living with T1D so that they may benefit from the cardiac and renal protection and glucose-lowering effects of this drug class

More information 

Foundation

Research and Education Foundation Society for Pediatric Radiology (SPR), US – Multi-institutional Pilot Award 

Upcoming deadlines: Full application - 8th March, 2024

Amount: Eighteen-month grant of $100,000 or less to support a specific multi-institutional research project. No salary support will be provided. Indirect costs may not be paid for SPR Research and Education Foundation Grants.

Eligibility: One member of each of the investigator teams must be a member of the Society for Pediatric Radiology (SPR). Applicants must be in departments of diagnostic radiology, radiation oncology, interventional radiology, or nuclear medicine and have completed all advanced training.

Abstract: The SPR Research and Education Foundation Multi-Institutional Pilot Grant is intended to provide a higher level of support for pediatric radiology‐related research projects conducted across multiple institutions.  The goal of this award is to fund collaborative projects across multiple institutions to increase the sample size of rare pediatric diseases to allow for more rigorous, reproducible research in the pediatric population. The Grant is provided to facilitate projects that require (1) recruitment of patients from multiple institutions to achieve a necessary study population and/or (2) equipment and physical resources from multiple institutions.

Website  

American Association for Cancer Research (AACR), US – various research grants

Upcoming deadlines: Full application – 21st March, 2024

Amount: See link for individual program funding. 

Eligibility: See link for individual program eligibilities. Applicants must be AACR Active members in good standing (dues paid for the current year).

Abstract: AACR is accepting applications for 2 new funding opportunities:

Ocular Melanoma Foundation Career Development Award - The AACR-Ocular Melanoma Foundation Career Development Award, in honor of Robert C. Allen, MD represents a joint effort to encourage and support early-stage investigators to conduct ocular/uveal melanoma research and establish a successful career path in ophthalmology, ocular oncology, uveal melanoma biology, or a similar field. 

Ocular Melanoma Foundation Joanne Barlia Research Fellowship - The AACR-Ocular Melanoma Foundation Joanne Barlia Research Fellowship represents a joint effort to encourage and support a postdoctoral or clinical research fellow to conduct ocular/uveal melanoma research and to establish a successful career path in ophthalmology, ocular oncology, uveal melanoma biology, or a similar field. The research proposed for funding must be translational or clinical in nature and must have direct, primary applicability and relevance to ocular/uveal melanoma. 

Website  - AACR-OCULAR MELANOMA FOUNDATION JOANNE BARLIA RESEARCH FELLOWSHIP

Website - AACR-OCULAR MELANOMA FOUNDATION CAREER DEVELOPMENT AWARD, IN HONOR OF ROBERT C. ALLEN, MD