Publicerad: 2022-10-20 14:05 | Uppdaterad: 2022-10-20 14:17

Aktuella utlysningar, vecka 42, 2022

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.

Svenska och nordiska utlysningar

Collaborative research projects - The Cities Partnerships Programme Stockholm

University of London, Karolinska Institutet, KTH Royal Institute of Technology and Stockholm University, through The Cities Partnerships Programme Stockholm, invite applications for its Call for Collaborative Research Proposals. Calls aims to catalyze new collaborations and in the longer term to build international teams who are well positioned to apply for external research funding. Program will develop collaborations in selected research areas, including various aspects of climate change and related actions and related public health and mental health in climate adapting cities e.g. climate-health governance, individual/social wellbeing and digitalization of health, also in relation to climate change in the cities, including the role of Big Data, Metaverse, AI.

Partnership program will fund up to 10 projects. Total funding will be up to £10,000 for 2-way, and £15,000, for 3-way projects with £5,000 per participating university. Projects will be funded for a period up to 18 months, starting from December 2022.

Closing date: October 31, 2022

Further information

Forskningsanslag - Percy Falks Stiftelse

Percy Falks Stiftelse inbjuder ansökningar om forskningsanslag. Dessa främjar vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet i Sverige rörande prostatacancer och bröstcancer. Tillgängligt belopp för utdelning är SEK 2 miljoner.

Closing date: November 1, 2022

Further information

Forskningsstipendium - Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi (FSGS) i Sverige

FSGS ger ut stipendium på sammanlagt 30.000 kr, som kommer att delas upp och ges ut till 6 stycken medlemmar. Stipendiet ska användas till en specifik utbildning-konferens och/eller som ett resebidrag till en konferens under 2022-2023. Behörig att söka är sjuksköterskor verksamma inom gastroenterologi och med minst 1 års medlemskap i FSGS.

För att söka, använd mallen ”stipendieansökan” på FSGS hemsida www.fsgs.se

Closing date: November 11, 2022

Further information

Forskningsanslag Majblomman

Majblomman stödjer forskning som syftar till att främja livssituationen för barn, med fokus på barns rättigheter, inflytande och delaktighet. Vi vänder oss till doktorander och forskare som fokuserar på barn i olika riskgrupper. Till dessa hör barn som lever i fattigdom eller under svåra sociala förhållanden, liksom barn med funktionsnedsättning, barn som möter svårigheter i skolan, och barn med hälsoproblem eller sjukdom.

Bidraget avser lön till disputerade forskare och doktorander. Forskare som har avlagt svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen kan söka maximalt 300 000 kr. Doktorand/licentiat som är antagen till forskarutbildning kan söka maximalt 200 000 kr. Forskningsbidrag lämnas inte till projekt av grundforskningskaraktär, registerforskning, laboratoriestudier eller resor. OH-kostnader ingår med maximalt 20 procent.

Closing date: November 25, 2022

Further information

Grants for international research visits  - Lappeenranta University of Technology Research Foundation

The Lappeenranta University of Technology (LUT) Research Foundation invites applications for its grants for international research visits. These support both researchers going abroad and those arriving at LUT. The purpose of these grants is to encourage individual researchers and research groups to advance international research cooperation and to increase the number of articles published in internationally respected science publications. Researchers at any career stage may apply. Grants can be used for travel and accommodation expenses for visits lasting between three and 12 months.

Closing date: November 25, 2022

The applications should be delivered to the executive director of the Lappeenranta University of Technology Research Foundation Committee by 4 p.m. on November 25, 2022. The application form has to be also sent in Excel format to timo.alho@lut.fi by 4 p.m.  on November 25, 2022.

Further information

Cooperation call between Québec and the Nordic countries in the areas of culture, society, research and innovation - Nordic Council of Ministers

Aims to promote sustainable development and a green transition in the two regions by supporting cooperation projects in the areas of culture, society, research and innovation. The following fields will be prioritized within the area of research and innovation:

 • Digital innovation
 • Climate, environment, and sustainability
 • Life Sciences
 • Innovative manufacturing
 • Energy (including the battery sector)

Grants are worth up to CAD 10,000 each per year from the Government of Québec and DKK 50,000 each per year from the Nordic Council of Ministers.

Closing date: 28 November 2022

Further information

Forskningsanslag Ann-Mari och Ragnar Hemborgs Minnesfond

Minnesfondens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom den ortopediska medicinens område, d.v.s. avseende skador och/eller sjukdomar inom rörelseorganen som ej behandlas med kirurgiska eller specifikt reumatologiska metoder.

Anslag kan sökas för: förlorade löneförmåner i samband med forskning; sökandens direkta utgifter för projektet så som medarbetare, utrustning och driftmedel; studiebesök med anknytning till forskningsprojektet; deltagande i kongress med anknytning till forskningsprojektet.

Closing date: December 1, 2022

Further information

Stipendium för forskningsstudier - Svenska Ödemförbundet (SÖF)

SÖF delar ut ett stipendium till forskning inom något av nedanstående områden: Lymfologi; Kunskap om lymfsystemets anatomi och fysiologi; Någon av lymfsystemets sjukdomar och komplikationer; Diagnostik; metoder för diagnosticering i ett tidigt stadium, riskminimering; Non-invasiva behandlingsmetoder; metoder som stimulerar lymfflödet för att förhindra försämring i form av volymökning; Livskvalitet för patienter med lymfödem, lipödem, Dercums sjukdom och/eller venösa ödem som utvecklat lymfödem; Patientundervisning/lymfskola; metoder för att lära sig leva med lymfödem/lipödem/Dercums sjukdom och/eller venösa ödem som utvecklat lymfödem; Rehabiliteringsmetoder.

Legitimerad vårdpersonal med grundkurs i forskningsmetodik som är medlemmar kan söka maximalt 100 000 kr. 

Closing date: December 1, 2022.

Further information

Fulbrightstipendier för forskning och eller föreläsning i USA 2023-2024

Fulbright Kommissionen utlyser härmed stipendier till disputerade svenska forskare och universitetslektorer för forskning och/eller föreläsning vid amerikanska universitet för akademiska året 2023/2024.  

Fulbrightkommissionen är en binationell organisation, finansierad med statliga medel från både Sverige och USA, som har huvuduppgifterna att förmedla stipendier till framstående svenska och amerikanska forskare och forskarstuderande, samt att erbjuda information om eftergymnasiala studier i USA.

Closing date: 9 January 2023.

Further information

Europeiska utlysningar

Upcoming Call: MSCA4Ukraine fellowships

MSCA4Ukraine and Scholars at Risk (SAR) Europe have launched a call for fellowships to host displaced researchers from Ukraine. The Call will open on October 24th. The eligibility of the researchers (PhD students, postdoc fellows) follow the Marie Skłodowska Curie Actions eligibility criteria. The application is to be submitted by the Host Organization through Grants Office. In practice, PIs willing to host displaced researchers must match themselves with a researcher, prepare the application together with the researcher, prepare the contents of the host commitment letter according to the Terms of Reference, and send it along with a signed KI Application Assurance form to Grants Office with the rates in accordance with the MSCA-DN program and the MSCA-Postdoc fellowships program. Eligibility of the researcher must be validated by the PI and provide proof.

Please note that MSCA projects need to be co-financed at KI, and PhD students hosted at KI through MSCA4Ukraine must be enrolled in KI’s PhD program. For more KI information for running MSCA-DN projects at KI see https://staff.ki.se/msca-dn-doctoral-networks and for MSCA-PF projects at KI see  https://staff.ki.se/msca-postdoc-fellowships

Key information for the MSCA4Ukraine Call:

For questions regarding the Call please contact the funding agency directly msca4ukraine@mu.ie

For questions regarding the application at KI contact ying.zhao@ki.se 

Upcoming: Research fellowships -  European Academy of Allergy and Clinical Immunology

This opportunity will be available soon and information is subject to change.

The European Academy of Allergy and Clinical Immunology invites applications for its research fellowships. These support the research and training of EAACI junior members in a European country outside their own. This fosters the exchange of knowledge and techniques and the implementation of new techniques throughout European laboratories.

Applicants must be active members of the EAACI.

Fellowships are worth €5,000 for short-term visits over three months and €12,500 for long-term visits.

Closing date: 17 November 2022 (Forecast)

Further information

Visiting fellowships - British Academy

The British Academy invites applications for its visiting fellowships. These enable academics from any country overseas to be based at a UK higher education or other research institution of their choice for up to six months and develop collaborative projects with UK colleagues. The aim is to:

•enhance and build new links between scholars from around the globe and in the UK;

•foster opportunities and encourage the development of new and future partnerships for collaborative research into the humanities and social sciences;

•enable academics from across the globe to undertake research and/or professional development with UK colleagues;

•strengthen the UK’s research bases in the humanities and the social sciences.

Candidates should be based outside of the UK and must be of postdoctoral level or above, or have equivalent research experience the time if application. Applicants may be on permanent or fixed-term contracts. Fixed-term contracts must not end before the end date of the visiting fellowship. Independent scholars are also welcome to apply. Applicants must demonstrate that they have been in contact with their UK host institution prior to applying.

The total budget is £1.5 million. Up to 45 grants, each worth up to £33,000 for between three to six months, are available and may cover travel, accommodation and subsistence costs as well as research expenses.

Closing date: 30 November 2022

Further information

Visiting professorships - Lady Davis Fellowship Trust, IL

The Lady Davis Fellowship Trust invites applications for its visiting professorships at the Hebrew University in Israel. These enable full or associate professors to visit the Hebrew University of Jerusalem for two to three months.

Full or associate professors from universities outside Israel may apply. Applicants must have a sponsor on the current staff at the Hebrew University at the level of lecturer or above.

Funding is worth ILS 9,000 per month for associate professors and ILS 10,000 per month for full professors. Support also covers a return flight from the fellow's country of origin to Israel and half of the medical insurance.

Closing date: 30 November 2022

Further information

Fellowship project award - Bayer, DE

Bayer, under its haemophilia awards programme, invites letters of intent for its fellowship project award. This supports the development of clinical and research expertise in the field of haemophilia for applicants who have completed medical training and have an interest in pursuing a career as a haemophilia clinician.

Applicants should be affiliated with either a medical university, hospital, treatment centre, blood centre or laboratory and should have earned their medical degree within the previous eight years.

Up to two awards, worth up to USD 80,000 each for one year, are available.

Closing date: 30 November 2022

Further information

Research grant - European Society of Gastrointestinal Endoscopy

The European Society of Gastrointestinal Endoscopy invites applications for its research grant. This supports innovative and original research in gastroenterology.

Individual members of the society working in medical institutions within central and western Europe, the Mediterranean and North Africa may apply.

Grants are worth up to €10,000 each.

Closing date: 30 November 2022

Further information

Fellowship awards - European Society for Paediatric Infectious Diseases

The European Society for Paediatric Infectious Diseases invites applications for its fellowship awards. These support basic or clinical research that utilises advanced techniques and methods to improve the health of children through the prevention or management of infectious diseases. Fellowships can take place outside or within the applicant’s institution and country. Applicants must:

•come from the European region or must be resident and working there;

•be within a maximum of 16 years of a medical qualification, PhD, or other highest degree;

•possess a medical qualification or a PhD, with preference given to physician scientists;

•be either accepted for a paediatric infectious diseases fellowship programme, be working in such a programme or have embarked upon the nearest equivalent training pathway that exists in their country;

•be good standing ESPID members.

At least one out of the mentor supervising the fellow at the host institution or the fellow’s supervisor at their home institution must be a ESPID member in good standing. It is expected that candidates will spend the agreed period of the fellowship working in and living near the host centre.

Three fellowships with a total budget of €100,000 over 18 months to four years, are available. Funding covers salary and personal support for the fellow, travel costs for the fellow plus family between home and the host institution.

Closing date: 1 December 2022

Further information

Training fellowships - European Society for Clinical Virology

The European Society for Clinical Virology invites applications for its training fellowships. These enable researchers to visit centres for clinical or diagnostic virology in Europe in order to learn special or new techniques that may benefit their future clinical or laboratory work.

Applicants should have a basic professional qualification in clinical or diagnostic virology, and be currently affiliated with a biomedical institution where they intend to return to after completing the traineeship. The head of the host laboratory should be an ESCV member.

Fellowships are worth up to €5,000 each for up to one year.

Closing date: 1 December 2022

Further information

Fellowships - Nuovo-Soldati Foundation for Cancer Research | Fondation pour la Recherche Nuovo-Soldati

The Nuovo-Soldati Foundation for Cancer Research invites applications for its fellowships. These support young doctors in pursuing a research project on cancer cells with the main aim being to support innovative techniques or novel therapeutic approaches.

Medically qualified candidates or medical students at the end of their training who work in specialities such as pathology, oncology, radiotherapy or surgery, may apply. Preference is given to projects that take place outside the fellows country of origin or within centres of excellence with their home country.

Fellowships are worth up to €40,000 each.

Closing date: 1 December 2022

Further information

Amerikanska utlysningar

Federal Funding agencies

BRAIN Initiative: Brain-Behavior Quantification and Synchronization – Transformative and Integrative Models of Behavior at the Organismal Level (R34 Clinical Trial Not Allowed): NIH

This Funding Opportunity Announcement (FOA) seeks applications with limited scope proposing a set of planning activities that will lay the groundwork for a scientific project aimed at integrating complementary theories and methods to 1) develop, validate, and apply cutting-edge tools and methods for minimally invasive, multi-dimensional, high-resolution measurement of behavior at the level of the organism, with synchronous capture of changes in the organism’s social or physical environment; and/or 2) develop computational methods that allow for integration of multidimensional behavioral and environmental data representing multiple timescales into a conceptual and/or computational model of behavior as a complex dynamic system, designed with the capacity to integrate synchronously recorded neural data and/or inform existing models of neurobehavioral function, such as those developed with the support of the NIH BRAIN Initiative.

Deadline: February 14, 2023. Applications are due by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA): RFA-DA-23-030

Further information 

Development of novel non-steroidal contraceptive methods (R61/R33 clinical trial not allowed): NIH

The Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development invites applications for its development of novel non-steroidal contraceptive methods (R61/R33 clinical trial not allowed) funding opportunity. This supports and facilitates multidisciplinary research approaches for the development of novel non-steroidal contraceptive products for men and women that act prior to fertilisation, including small molecules, large molecules, biologics and medical devices. Funding aims to position innovative and validated methods for future clinical development by supporting preclinical stages of development from target validation through investigational new drug-enabling studies. It also supports the development of multipurpose prevention technologies with both contraceptive and anti-infective properties. Examples of appropriate projects include the following: male or female contraceptive development based on non-steroidal action; male or female pre-coital on-demand contraception based on non-steroidal action; non-steroidal multipurpose prevention technology products based on non-steroidal action with both contraceptive and anti-infective properties; development or improvement of vehicles for delivery of non-steroidal contraceptive agents, including but not limited to vaginal films and microneedles.

Deadline: March 29, 2023. Applications are due by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA): RFA-HD-24-002

Further information 

Small Research Grant Program for the Next Generation of Researchers in AD/ADRD Research: Area of Focus Basic Science (R03 Clinical Trials Not Allowed): NIH

This Small Research Grant (R03) will support important and innovative projects focused on basic science approaches to elucidate neurodegenerative mechanisms/pathways of Alzheimer's disease and Alzheimer's disease-related dementias (AD/ADRD). Proposed projects should ultimately aim to improve the prevention, diagnosis, treatment, and/or care for individuals with AD/ADRD. The program seeks (i) to facilitate the next generation of researchers in the United States to pursue research and academic careers in neuroscience, AD/ADRD, and healthy brain aging and (ii) to stimulate established researchers who are not currently doing AD/ADRD research to perform pilot studies toward developing new, innovative AD/ADRD research programs that leverage and build upon their existing expertise. Individuals from underrepresented racial and ethnic groups, as well as individuals with disabilities, are always encouraged to apply for NIH support.

Deadline: Standard dates apply. Applications are due by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA): PAS-19-392

Further information 

Foundations

Career Development Grants, American Academy of Sleep Medicine, US

The AASM Foundation is committed to developing the careers of sleep and circadian investigators by increasing support for sleep researchers. To meet this goal, the AASM Foundation has established research career development grants to assist sleep researchers at various stages of their career.

Early Career: The American Board of Sleep Medicine (ABSM) Junior Faculty Grant is an AASM Foundation career development grant which supports early career physician scientists with faculty appointments who are committed to academic careers and focusing their research in basic, translational, clinical or population sleep and circadian science. Eligibility: Physicians (MD or DO) who are board-eligible or board-certified in sleep medicine by a member board of the American Board of Medical Specialties or American Osteopathic Association, have completed their sleep medicine fellowship within the past 10 years, and hold a faculty appointment. Individuals who have received independent research funding of more than $150,000 are not eligible to apply (this does not apply to post-doctoral/fellowship level training grants primarily covering the applicant’s salary, e.g. NRSAs). Budget: Funds are provided for two years and can be up to $100,000 per grant (includes direct and indirect costs). Indirect costs are capped at 8%.

Mid-Career/Senior: The Bridge to Success Grant for Mid-Career/Senior Investigators is an AASM Foundation CDA targeted to mid-level and senior investigators in sleep and circadian science research who need ‘bridge’ funding while re-applying for research support. Through this grant, the AASM Foundation aims to assist investigators whose large grant proposal was submitted but not funded. Eligibility: Sleep scientists (MD, DO, DDS, DMD, DNP, DNSc, PharmD, PhD, or equivalent) who submitted at least one NIH grant proposal (or the equivalent in the VA or other federal system) during the past two years that was scored in the peer-review process but fell below (or is likely to fall below) the funding agency’s pay line. Budget: Funds are provided for one year and can be up to $100,000 per grant (includes direct and indirect costs). Indirect costs are capped at 8%.

Deadline: Full application – 9th January 2023.

More information (Early Career)

More information (Mid-Career/Senior)

Fellowship Grant, Polycystic Kidney Disease Foundation, US

The PKD Foundation’s principal mission is to support basic, translational and clinical research that will benefit patients with autosomal dominant and autosomal recessive polycystic kidney disease (ADPKD and ARPKD). This fellowship is designed to facilitate young investigators to obtain significant research experience as they initiate careers in PKD research. Under this RFA, the PKD Foundation solicits research fellowship applications in the following areas: basic research, translational research, clinical research, epidemiology/data analysis research. Special consideration will be given to proposed research in the following areas:

 • Autosomal Recessive PKD (ARPKD)
 • ADPKD in children
 • Biomarker discovery and validation
 • Behavioral interventions (e.g., in dietary habits)
 • PKD drug discovery
 • Epidemiology/ data analysis (e.g., using existing datasets)
 • Extra-renal manifestations of PKD
 • Clinical care disparities (e.g., race, ethnicity, socioeconomic status, rural versus urban)

Eligibility: May not have completed the equivalent of more than four years of research training (excluding clinical training) after completion of the M.D. (or equivalent) or postdoctoral research training after the Ph.D. at the time the award begins. This does not include medical leave or FMLA. Complete research under the direction of a mentor. Not hold another full fellowship award although institutional supplemental support is acceptable. Commit a minimum of 75% of time to research and training during the fellowship period.

Budget: The Award of $60,000 per year will be provided for two years (grant total of $120,000). Indirect costs are not included.

Deadline: Full application – 18th January 2023.

More information

Research Collaboration Award, Friedreich’s Ataxia Research Alliance, US

The Bronya J. Keats Research Collaboration Award goal is to facilitate access to resources and promote collaboration among Friedreich’s Ataxia (FA) investigators. Proposals should focus on FA research (both clinical and pre-clinical, including animal models, cell models, antibodies, biorepositories, biomarkers and clinical endpoints) that relies on collaboration among investigators from at least two different Institutions. Special consideration will be given to proposals that involve international collaborations and bring new scientists to the FA community. The rationale for the collaboration needs to be convincing and must clearly demonstrate that the research goals could not be achieved by just one of the participating groups and that the synergy among the groups is essential for the success of the project.

Eligibility: FARA accepts LOIs from investigators from public and private nonprofit universities, colleges, hospitals, laboratories, government agencies, biotechnology/pharmaceutical companies, other for-profit entities; irrespective of the country of origin. FARA particularly encourages junior investigators to submit LOIs.

Budget: The award is worth up to USD 200,000 per year for one to two years.

Deadline: Letter of Intent: 15th January 2023; Full Application: 15th March 2023.

More information 

Psychology Fellowship Program, JDRF, US

To increase capacity in type 1 diabetes related clinical psychology and type 1 diabetes related psychology research, JDRF has created a Diabetes Psychology Fellowship program. The applicant is required to work with a mentor who can provide a training environment conducive to a career in type 1 diabetes-relevant psychosocial research. At the time of activating the award, the applicant must have a doctoral degree (PhD, PsyD, MD), or the equivalent from an accredited institution and must not be simultaneously serving an internship or residency.

Eligibility: The fellowship is intended for those at a relatively early stage of their career. Ordinarily, the most recent doctoral degree will have been received no more than 5 years prior to the application submission. However, applicants who have taken leave from their career or experienced a delay in their training due to COVID shutdowns that put them outside of the eligibility time frame for the award mechanism should reach out to JDRF staff ahead of their application submission as these time frames may be adjusted if necessary and appropriate.

Budget: An award of up to $130,000 will be provided for up to 2 years (maximum $65,000 per year). Funds may only be used towards the fellow’s salary. Indirect and other costs are not included.

Deadline: Full application – 14th November 2022.

More information