Publicerad: 2022-01-20 09:37 | Uppdaterad: 2022-01-21 12:07

Aktuella utlysningar, vecka 3, 2022

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar

Svenska och nordiska anslag

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Wenner-Gren Fellow-stipendier: syftar till att ge unga forskare möjlighet att erhålla kvalificerad postdoktoral utbildning utomlands under 3 år samt att därefter (efter förnyat ansökningsförfarande) bedriva forskningsverksamhet i Sverige under 2 år.

Closing date: 1 February 2022

Further information 

 • Gästforskarstipendier: avsedda att underlätta för utländska seniora forskare att verka i Sverige. Sökes av svensk forskare som är värd för utländsk forskare.
 • Sabbatsstipendier: avsedda att möjliggöra för svensk senior forskare, vanligen professor, att verka vid utländsk vetenskaplig institution.
 • Resestipendier: avsedda för kortare tids besök utomlands för aktivt deltagande i internationella kongresser, symposier, workshops och kurser. Medel ges inte för forskningsvistelser utomlands.
 • Symposier: anslagen är avsedda som bidrag till organiserandet av internationella symposier som hålls i Sverige.

Closing date: 10 Mar 2022

Further information 

 

Forskningsstipendier – Demensförbundet: Stiftelsen Demensfonden

Fonden delar ut stipendier en gång om året för medicinsk forskning, omvårdnadsforskning, utveckling av stöd till demenssjuka och deras anhöriga samt informations- och kunskapsspridning om demenssjukdomar och anhörigas situation.

Closing date: 10 February 2022

Further information 

 

ALF medicine project grants - Region Stockholm

Supports clinically oriented medical research and development projects. The total budget is SEK 81 million. Funding is worth between SEK 300,000 and SEK 1.1m per year for up to three years.

Closing date: 16 February 2022

Further information 

 

Swedish Society of Medicine

 • Regnell’s prize: rewards unpublished articles on topics belonging to the field of medical research. The prize is worth SEK 130,000.
   
 • Erna Ebelings prize: promotes research and development in medical physics and medical technology. The price is worth SEK 35,000.
   
 • Ingvar prize: awards contributions within the field of neuroscience. The prize is worth SEK 35,000.
   
 • Hamberger prize: awarded to outstanding scientific contributions from a younger researcher in otorhinolaryngology. The prize is worth SEK 25,000.
   
 • Sustainability prize: awarded to doctors who promote and work with the sustainability of the healthcare sector. The prize is worth SEK 25,000.

Closing date: 1 March 2022

Further information 

 

E-infrastructure collaboration developement projects - NordForsk

Aims to develop services for a wide range of research problems within e-infrastructure of joint Nordic interest. The total budget is NOK 21.3 million.

Closing date: 1 March 2022

Further information 

 

E-infrastructure collaboration on community-forming pre-studies or workshops NordForsk

Support pre-studies or workshops enabling Nordic teams-in-formation to explore synergies of common e-infrastructure solutions and the potential to scope a future development project of joint Nordic interest. The grant is worth up to NOK 200,000.

Closing date: 1 March 2022

Further information 

 

Research call: Disrupting drug Resistance Using Innovative Design – Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR)

This call aims to improve the treatment of bacterial and fungal infections (including co-infection) and/or the prevention of the emergence/spread of resistance in humans, animals or plants through the improvement of the efficacy, specificity, delivery, combinations and/or repurposing of drugs and plant protection agents.

Closing date: 8 March 2022

Further information 

 

Distinguished innovator grant - Novo Nordisk Foundation

Enables a researcher in the life sciences to explore the commercial potential of a discovery while remaining embedded in academia. Grants are worth up to DKK 6 million over three years.

Closing date: 9 March 2022

Further information 

 

Pioneer innovator grants - Novo Nordisk Foundation

Support application-oriented research within the life sciences and to stimulate the evaluation of ideas that may lead to the development of new medical treatment, disease prevention, diagnostic methods as well as new health technologies, devices and technological platforms benefiting people and the society. Grants are worth up to DKK 1 million each for 12 months.

Closing date: 9 March 2022

Further information 

 

Sigbrith Björkelunds Stiftelse - medel att söka för kvinnliga forskare på KI eller UU

Sigbrith Björkelunds Stiftelse delar ut bidrag till kvinnliga forskare vid  Karolinska Institutet eller Uppsala Universitet verksamma inom områdena neurologi, psykiatri eller hjärt-kärlsjukdomar.

Stiftelsens bidrag avser i första hand att finansiera kostnader i samband med vistelse vid forskningsinstitution utanför Sverige, bidrag som på annat sätt stödjer mottagarens forskningsarbete kan även komma i fråga. (Kommentar – det senare alternativet kan vara aktuellt då utlandsvistelser nu försvåras/omöjliggörs på grund av Covid19-pandemin).

Mottagare ska ha avlagt läkarexamen och antingen befinna sig i senare delen av utbildningen på forskarnivå eller ha avlagt doktorsexamen under de fem senaste åren.

För utdelning 2022 avser Stiftelsen att lämna ett eller flera bidrag om vardera högst 100 000 kronor. Ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast måndag 31 januari 2022 för medel som primärt avses att nyttjas under perioden juli 2022 – juni 2023.

För ytterligare information och ansökan se stiftelsens hemsida

 

Svensk-Franska Stiftelsen utlyser medel

Svensk-Franska Stiftelsen har sedan 1935 verkat för att främja kontakterna mellan Sverige och Frankrike genom att dela ut stipendier för eftergymnasiala studier och forskningsutbyte i Frankrike. Stiftelsen har en uttalad ambition att öka antalet ansökningar för forskningsutbyte och välkomnar forskare att ansöka i kommande omgång. Stiftelsens inriktning är bred och forskare från olika vetenskapliga inriktningar välkomnas. Stiftelsens stadgar stipulerar att man måste vara svensk medborgare för att kunna tilldelas medel.  

Stiftelsen har de senaste åren delat ut ca 700-800 tkr per år. Det maximala beloppet per ansökan är 200 tkr.

Sista ansökningsdag är den 15:e april och sker via stiftelsens hemsida

Frågor kan sändas till anna.jakobson@svensk-franska-stiftelsen.se 
 

Sök medel för forskning om Östersjöregionen och Östeuropa

Östersjöstiftelsen utlyser medel för forskning om Östersjöregionen och Östeuropa. Såväl enskilda forskare som forskargrupper är välkomna att söka anslag från stiftelsen. Forskare från Sverige och andra länder kan ingå i ansökningar till stiftelsen och ansökningarna kan omfatta alla discipliner. Forskningsprojekt som beviljas medel ska förläggas till Södertörns högskola.

Forskarna identifierar själva sina forskningsproblem. Efter utlysningen bedöms ansökningarna av experter i stiftelsens bedömarpaneler och av externa, oftast internationellt, sakkunniga. Avgörande i bedömningen är ansökningarnas vetenskapliga kvalitet och anknytningen till Östersjöregionen och Östeuropa.

 • Forskarnätverk
 • Postdokprojekt
 • Två- och treåriga projekt
 • Storprojekt

Ansökningssystemet öppnar måndagen  den 10 januari 2022. Sista ansökningsdag för samtliga stödformer är onsdagen den 2 februari 2022. 

Mer information på Östersjöstiftelsen

Europeiska anslag

 

ERC-2022-AdG Advanced Grants — the call is now open!

European Research Council (ERC) Advanced Grants support established, leading principal investigators who want long-term funding to pursue a ground-breaking, high-risk project. Applicants should be exceptional leaders in terms of originality and significance of their research contributions, with a track record of significant research achievements in the last ten years.  Applications may be made in any field of research, with an emphasis on the frontiers of science, scholarship, and engineering.

ERC Advanced Grants may be awarded up to €2.5 million for a period of 5 years, though an additional €1 million can be made available under certain circumstances.

If you are interested in applying for an ERC Advanced Grant with KI as host institution, please contact KI Grants Office for information about required documents and application support.

Closing date: 28 April 2022

Advanced Grants ERC 

 

EFSD/Sanofi European diabetes research programme in diabetes associated with cardiovascular disease - European Association for the Study of Diabetes

The European Association for the Study of Diabetes and Sanofi invite applications for their European diabetes research programme in diabetes associated with cardiovascular disease. This supports European research aimed at improving understanding of cardiovascular disease associated with diabetes. Grants are offered for basic and clinical studies. Translational studies are especially welcome.

Single non-profit institutions or groups of such institutions from Europe and associated countries may apply. The PI and any co-investigators must be employed full-time at a non-profit institution and the study must be performed at their place of work based in Europe or an associated country. Grants are worth up to €100,000 each for at least one year.

Closing Date: 15 March 2022

Futher information 

 

NEXT start-up grant - European Society of Intensive Care Medicine

The European Society of Intensive Care invites proposals for its NEXT start-up grant. This enables the professional development of newly board-certified intensive care physicians to develop their independent research programmes in the field of intensive care and emergency medicine. Research programme proposals may rely on approaches ranging from basic cellular responses to outcome research, and may include clinical applications as well as translational science.

Board-certified intensive care physicians within five years from consultancy who can demonstrate a solid background in research may apply. Applicants must demonstrate institutional support to facilitate research activities and professional development. They must be members of the society and aged 42 or younger. The projects must be conducted in Europe. The proposal has to include at least three different countries contributing to the design or conduct of the project. Funding is worth €25,000 per year for up to two years.

Closing Date: 22 March 2022

Further information 

 

EMBO Workshop Grants

The European Molecular Biology Organisation invites applications for its grants to support workshops. These enable the organisation of workshops that cover different and evolving aspects of life-science related subject areas, and bring scientists together to present their findings.

Workshops must take place in an EMBC members state, an EMBC associate member state or cooperating partner countries. In rare cases, EMBO may consider applications for workshops taking place in other regions of the world. Workshops should last between two and a half and five days and attract between 80 and 450 participants. Organisers may be of any nationality and can be based in any country. Up to €39,000 is available per workshop.

Closing Date: 1 March 2022

Further information

 

Research grants - Cure Parkinson’s Trust

The Cure Parkinson’s Trust invites applications for its research grants. These support laboratory or clinical research projects that have the potential to advance knowledge that might lead to a cure for Parkinson’s disease. Applications must be for research that slows, stops or reverses underlying disease progression. Priority is given to research which has potential to translate into the clinic within five years. Applications are invited world wide. Grants are worth up to £250,000 each.

Closing Date: 11 March 2022

Further information 

Amerikanska och övriga internationella anslag
 

Federal Funding agencies

 

Advanced Development and Validation of Emerging Molecular and Cellular Analysis Technologies for Basic and Clinical Cancer Research (R33 Clinical Trial Not Allowed), NIH

This Funding Opportunity Announcement (FOA) invites grant applications proposing exploratory research projects focused on further development and validation of emerging technologies offering novel capabilities for targeting, probing, or assessing molecular and cellular features of cancer biology for basic or clinical cancer research. This FOA solicits R33 applications where major feasibility gaps for the technology or methodology have been overcome, as demonstrated with supportive preliminary data, but still requires further development and rigorous validation to encourage adoption by the research community. Well-suited applications must offer the potential to accelerate and/or enhance research in the areas of cancer biology, early detection and screening, clinical diagnosis, treatment, control, epidemiology, and/or address issues associated with cancer health disparities. Technologies proposed for development may be intended to have widespread applicability but must be focused on improving molecular and/or cellular characterizations of cancer. Projects proposing the application of existing technologies where the novelty resides in the biological or clinical target/question being pursued are not responsive to this solicitation and will not be reviewed.

Deadline: April 22, 2022; September 22, 2022. All applications are due by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA): RFA-CA-22-002

Further info: RFA-CA-22-002: Advanced Development and Validation of Emerging Molecular and Cellular Analysis Technologies for Basic and Clinical Cancer Research (R33 Clinical Trial Not Allowed) (nih.gov)

 

Discovery of biomarkers and biomarker signatures for neurological and neuromuscular disorders (R61/R33 clinical trial optional): AIDS-related, NIH

The overarching purpose of this Funding Opportunity Announcement (FOA) is to promote the discovery and/or early evaluation of strong candidate biomarkers and biomarker signatures that can be used as tools to facilitate the clinical development of neurotherapeutics and their use in clinical practice. Specifically, the focus of this FOA is on the identification and initial biological, analytical and clinical evaluation of biomarkers and biomarker signatures for neurological and neuromuscular disorders/diseases. Although research supported by this FOA can include animal studies, it must also include preliminary human evaluation using carefully standardized human samples or datasets. The goal of this initiative is to deliver candidate biomarkers or biomarker signatures that are ready for definitive analytical and clinical validation studies.

Deadline: All types of non-AIDS applications allowed for this funding opportunity announcement are due on February 22, 2022 by 5:00 PM local time of applicant organization. All types of AIDS and AIDS-related applications allowed for this funding opportunity announcement are due on May 7, 2022 by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA): PAR-19-315

Further info: PAR-19-315: Discovery of Biomarkers and Biomarker Signatures for Neurological and Neuromuscular Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional) (nih.gov)

 

Technology development for single-molecule protein sequencing and single-cell proteome analysis (R01, R21 clinical trial not allowed), NIH

This Funding Opportunity Announcement (FOA) solicits grant applications to catalyze major advances in single-molecule protein sequencing and single cell proteome analysis through technology development. The goal of this initiative is to achieve technological advances over the next five years that enable generation of protein sequencing data at sufficient scale, speed, cost and accuracy to use routinely in studies of genome biology and function, and in biomedical and clinical research in general.

This funding opportunity uses the NIH research project (R01) grant mechanism and runs in parallel with one of identical scientific scope, RFA-HG-21-002, which solicits applications under the NIH exploratory/developmental (R21) grant mechanism.

Deadline: June 15, 2022; June 15, 2023.  Letter of Intent Due Date: 30 days prior to the application due date. All applications are due by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA):  RFA-HG-21-001 (R01), RFA-HG-21-002 (R21).

Further info: RFA-HG-21-001: Technology Development for Single-Molecule Protein Sequencing (R01 Clinical Trial not allowed) (nih.gov) (R01), RFA-HG-21-002: Technology Development for Single-Molecule Protein Sequencing (R21 Clinical Trial not allowed) (nih.gov) (R21)

 

Foundations
 

Litwin inflammatory bowel diseases pioneers initiative - Crohn’s and Colitis Foundation of America, US

Crohn’s and Colitis Foundation of America invites letters of intent for the Litwin inflammatory bowel diseases (IBD) pioneers initiative. This supports innovative clinical and translational research projects with the potential to impact the treatment of IBD patients in the near future. Novel research into the diagnosis, identification of clinically relevant subsets, treatments, and cures for IBD. The aim is to fund innovative pilot research so that scientists can test their initial ideas and generate preliminary data.The PI must have a faculty appointment at the institution, and there can be only one PI for each proposal.

There is no fixed upper or lower limit of funding, but awards are generally worth up to USD 130,000, including 10% indirect costs. Funding can be requested for up to two years, but grants are funded only one year at a time.

 

Deadline: Letter of Intent: May 5th, 2022, 11:59pm EST. Online Application Submission: July 20th, 2022, 11:59pm EST.

Further info: Litwin IBD Pioneers | Crohn's & Colitis Foundation (crohnscolitisfoundation.org)


Sök stipendier och anslag för forskning, studier, examensarbete eller praktik i Japan!

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation (SJSF). Den svenska sektionen av stiftelsen utlyser anslag och stipendier för forskning och studier i Japan. 

•    Ämnen: forskning eller utbildning inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap, ekonomi, humaniora (inkl. japanska) och journalistik.
•    Behöriga att söka: organisationer, institutioner och enskilda personer. Sökande skall ha fast anknytning till Sverige.
•    Vistelse i Japan: från 1 vecka till 1 år, under perioden april 2022 –mars 2023.

Deadline 1 mars 2022. 

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation (SJSF) 
 

Sweden-Japan Foundation (SJF). Stiftelsen utlyser stipendier för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan.  

•    Ämnen: studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel.
•    Behöriga att söka: studenter och yngre forskare från universitet och högskolor i Sverige. Sökande skall ha fast anknytning till Sverige.
•    Vistelse i Japan: från 3 månader till 1 år, under perioden april 2022 –mars 2023.

Deadline 1 mars 2022. 

Sweden-Japan Foundation (SJF) 

Frågor som inte besvaras av hemsidorna? Kontakta Marie Tsujita Stephenson, info@swedenjapan.se