Publicerad: 2023-03-24 11:54 | Uppdaterad: 2023-03-24 12:02

Aktuella utlysningar, vecka 12, 2023

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.

Svenska och nordiska utlysningar

Vetenskapsrådet  annonserar nedanstående utlysningar

Naturvetenskap och teknikvetenskap

 • Projektbidrag,
 • Etableringsbidrag

Utbildningsvetenskap

 • Projektbidrag
 • Bidrag till gästforskare,
 • Etableringsbidrag,
 • Nätverksbidrag,
 • Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap

Utvecklingsforskning

 • Projektbidrag
 • Etableringsbidrag
 • Internationell postdok
 • Nätverksbidrag - Swedish research links

Closing date: April 18, 2023

More information

Forskningsanslag - Svensk Reumatologisk Förening i samarbete med AstraZeneca

Anslaget stödjer experimentell eller klinisk forskning med fokus på SLE. Anslaget omfattar 100 000 kr och kan ej användas för resa, deltagande i kongress, egen utbildning eller för ordinarie klinisk verksamhet. Godkännande från mottagarens arbetsgivare kommer att inhämtas.

Closing date: April 18, 2023

More information

Forskningsanslag - Svensk Reumatologisk Förening i samarbete med Boehringer-Ingelheim AB

Anslaget stödjer experimentell eller klinisk forskning med fokus på lungengagemang vid reumatisk sjukdom. Anslaget omfattar 100 000 kr och kan ej användas för resa, deltagande i kongress, egen utbildning eller för ordinarie klinisk verksamhet.

Closing date: April 18, 2023

More information

Forskningsanslag - Svensk Reumatologisk Förening i samarbete med Galapagos Biopharma

Anslaget stödjer experimentell eller klinisk forskning med fokus på artriter. Anslaget omfattar 100 000 kr och kan ej användas för resa, deltagande i kongress, egen utbildning eller för ordinarie klinisk verksamhet. Godkännande från mottagarens arbetsgivare kommer att inhämtas.

Closing date: April 18, 2023

More information

Industrial Postdoc in the private sector - Innovation Fund Denmark (IFD)

Innovation Fund Denmark invites applications for its industrial postdoctoral grants - private sector. These support business-oriented research projects that are carried out in collaboration between private company(ies) that has a geographical department in Denmark and has the finances and facilities to run the project, graduates who have obtained a PhD degree, and universities and research institutions that are able to assign a supervisor to the project. The proposed research project should address, among other themes, the life science, health and welfare technologies. Company part of the grant covers: business postdoc salary and travel expenses. University part of the grants covers the costs of the project-relevant equipment, materials, equipment (procurement and / or use) and external services; research mentors' sparring with the business postdoc; research mentors' participation in conferences; publication and dissemination of research results.

Closing date: April 25, 2023

More information

International Postdoc - STINT

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning, speciellt undervisning (STINT) utlyser international Postdoc för internationalisering av yngre forskare. Syftet med programmet är att stärka kvaliteten på svensk forskning och högre utbildning genom att ge nyligen disputerade forskare möjlighet att vistas vid en utländsk värdinstitution/ett lärosäte i ett land utanför EU/EFTA (inkl. Storbritannien). Den postdoktorala forskaren ges på detta vis möjlighet att möta en annan vetenskaplig miljö, bli mer självständig och utvidga sitt internationella kontaktnät. Programmet vänder sig till forskare som avlagt doktorsexamen vid svenskt lärosäte högst två år före sista ansökningsdatum, alternativt har redan inplanerad doktorsexamen inom ett år från sista ansökningsdatum. STINT International Postdoc är ett personligt stipendium om 1 000 000 kronor för en minst ett år lång postdoktoral vistelse.

Closing date: April 17, 2023

More information

Initiation Grants  - STINT

Initiation Grants ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Huvudsaklig samarbetspart ska vara utanför EU/EFTA.

Closing dates: April 3, 2023 and June 12, 2023

More information

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till yngre barndiabetesforskare i Sverige 2023

Pristagaren ska vara svensk medborgare och ska ha bedrivit diabetesforskning

- kliniskt på barn och ungdomar eller/och

- epidemiologiskt om diabetes hos barn och ungdomar eller/och

- experimentellt rörande typ 1-diabetes.

Användning av biologiskt material från barn och ungdomar och klinisk koppling till barnoch ungdomsdiabetes ska väga tungt i bedömningen. Pristagaren får inte ha fyllt 45 år den 16 oktober 2023.

Closing date: May 15, 2023

More information

Erik Philip-Sörensens stiftelse - anslag för genetisk forskning

Anslag för genetisk forskning utdelas efter särskild ansökan till disputerade forskare eller forskargrupper i Sverige utan någon begränsning till universitet eller högskola. Rent klinisk/medicinsk forskning stöds ej av Stiftelsen.

Stiftelsen önskar stödja framtidsinriktad forskning av välmeriterade forskare och forskningsgrupper. Vi välkomnar speciellt ansökningar från yngre post-doc forskare som önskar att utveckla nya forskningsteman. Anslag utdelas normalt ej till odisputerade forskare. Storleken på de beviljade anslagen ligger normalt mellan 50.000 och 400.000 kr.

Closing date: September 19, 2023

More information

Europeiska utlysningar

Peter Barry fellowship, European Society of Cataract and Refractive Surgeons, INT

The Fellowship of €60,000 is to allow a trainee to work abroad at a centre of excellence for clinical experience or research in the field of cataract and refractive surgery, anywhere in the world, for 1 year.

Applicants must be a European trainee ophthalmologist, 40 years of age or under on the closing date for applications and have been an ESCRS trainee member for 3 years by the time of starting the Fellowship.

The Fellowship is awarded at each ESCRS Annual Congress, to start the following year.

Deadline: 2nd  May 2023

More information 

Clinical and basic science headache research fellowship award, International Headache Society, INT

The IHS fellowship award aims to support innovative and impactful research from young investigators, promote the career of young investigators in the field of headache, and increase the knowledge base of headache disorders. Applications for basic or clinical science headache research, or a combination of basic and clinical research, will be considered. The grant is worth £ 50,000.

Eligibility: Within 6 years from completing training (MD, PhD, specialty training, whatever was last) not including non-professional periods

Deadline: 8 May 2023

More information 

Research fellowships, European Society for Medical Oncology (ESMO), INT

The European Society for Medical Oncology invites applications for its research fellowships. These support high-quality research projects in either translational or clinical research. Fellowships may be in the following areas:

 • translational - aiming to provide training in translational cancer research in European centres and improve career development through collaboration;
 • clinical - aiming to provide training in clinical research in European cancer centres, as well as to support the development of clinical oncology research projects.

Applicants must be members of the society and under the age of 40. They must also be oncologists with at least one year of experience in medical, radiation or surgical oncology and currently engaged in cancer research or clinical oncology practice and be proficient in English.

Fellowships are worth €40,000 over one year. A second year prolongation is possible for translational research fellowships, including an additional €40,000. The host institutes receive €1,000 to cover administration costs.

Deadline: 15 May 2023

More information

Horizon Europe - Examples of upcoming calls with deadline September

Access to health and care services for people in vulnerable situations. TOPIC ID: HORIZON-HLTH-2024-CARE-04-04-two-stage

This topic aims at supporting activities that are enabling or contributing to one or several expected impacts of destination 4 “Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care”. This supports proposals that set out a credible pathway to contributing to ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care.

Deadline: Stage 1 application: 19 September 2023 17:00:00 Brussels time. Stage 2 application 11 April 2024 17:00:00 Brussels time

More information

Personalised prevention of non-communicable diseases - addressing areas of unmet needs using multiple data sources. TOPIC ID: HORIZON-HLTH-2024-STAYHLTH-01-05-two-stage

This topic aims at supporting activities that are enabling or contributing to one or several impacts of destination 1 “Staying healthy in a rapidly changing society”.

Deadline: Stage 1 application: 19 September 2023 17:00:00 Brussels time. Stage 2 application 11 April 2024 17:00:00 Brussels time

More information

More upcoming calls under this program can be found on the Funding & tender portal using the following links:  HEALTH and All categories.

Please contact grantsoffice@ki.se if you aim to apply to one of the upcoming calls, especially if you aim to be the coordinator.

Heinrich Wieland Prize

The Boehringer Ingelheim Foundation invites nominations for the 2024 HEINRICH WIELAND PRIZE
endowed with100,000 euros.

This international prize honours outstanding research on biologically active molecules and systems in the fields of chemistry, biochemistry, and physiology as well as their clinical importance.

Closing date: June 1, 2023

More information

Amerikanska utlysningar

Federal Funding

BRAIN Initiative: New Technologies and Novel Approaches for Recording and Modulation in the Nervous System (R01 Clinical Trial Not Allowed), NIH

Funder's opportunity ID: RFA-NS-24-004

Upcoming deadlines: June 30, 2023, January 19, 2024, October 01, 2024, June 02, 2025, January 20, 2026

This FOA seeks applications for proof-of-concept testing and development of new technologies and novel approaches for recording and modulation of neural cells and circuits, to address major challenges and enable transformative understanding of dynamic signaling in the central nervous system.  Preliminary feasibility data are not required, and it is expected that the proposed research may be high-risk, but if successful could profoundly change the course of neuroscience research. 

For this and the companion FOA, the aim of the proposed technologies should be to reduce major barriers to conducting neurobiological experiments, including considerations of cost and ease of access, and to enable new discoveries for understanding neural circuit function.  Technologies should address major challenges associated with recording and modulating CNS activity, at cellular or circuit resolution, and should contribute to an overall ecosystem of technologies spanning multiple spatial and temporal scales in any region throughout the CNS. The approaches should be compatible with experiments in behaving animals, with an expectation that they will be validated with in vivo experiments during the course of the project.  Proposed validation experiments must focus on demonstrating the capabilities and potential impact of the technology, rather than advancing the state of biological knowledge as the primary project goal. Applications are encouraged to integrate multiple approaches, and where appropriate, to leverage diverse domains of expertise from biological, chemical, and physical sciences, engineering, computational modeling, and statistical analysis. 

More information

Foundation

Reckitt Global Hygiene Institute’s International Collaboration Award

Upcoming deadlines: May 31st 2023             

Amount: up to $750,000 for up to 3-years.

Eligibility: To be eligible, at least half of the institutions in a partnership must be based in a low- or middle-income country and have a locally led research team.

Abstract: The International Collaboration Award (ICA) will support research institutions to work in partnership to develop innovative solutions to improve hygiene practices. The aim of the ICA is to support equitable research partnerships that produce new evidence and result in the translation of research findings into tangible advances in hygiene practices around the world.

More information